Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/salvoa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo salvo-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä salvon en salvo minä olen salvonut en ole salvonut
sinä salvot et salvo sinä olet salvonut et ole salvonut
hän salvoo ei salvo hän on salvonut ei ole salvonut
me salvomme emme salvo me olemme salvoneet emme ole salvoneet
te
Te
salvotte
-"-
ette salvo
-"-
te
Te
olette salvoneet
olette salvonut
ette ole salvoneet
ette ole salvonut
he salvovat eivät salvo he ovat salvoneet eivät ole salvoneet
passiivi salvotaan ei salvota passiivi on salvottu ei ole salvottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä salvoin en salvonut minä olin salvonut en ollut salvonut
sinä salvoit et salvonut sinä olit salvonut et ollut salvonut
hän salvoi ei salvonut hän oli salvonut ei ollut salvonut
me salvoimme emme salvoneet me olimme salvoneet emme olleet salvoneet
te
Te
salvoitte
-"-
ette salvoneet
ette salvonut
te
Te
olitte salvoneet
olitte salvonut
ette olleet salvoneet
ette olleet salvonut
he salvoivat eivät salvoneet he olivat salvoneet eivät olleet salvoneet
passiivi salvottiin ei salvottu passiivi oli salvottu ei ollut salvottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä salvoisin en salvoisi minä olisin salvonut en olisi salvonut
sinä salvoisit et salvoisi sinä olisit salvonut et olisi salvonut
hän salvoisi ei salvoisi hän olisi salvonut ei olisi salvonut
me salvoisimme emme salvoisi me olisimme salvoneet emme olisi salvoneet
te
Te
salvoisitte
-"-
ette salvoisi
-"-
te
Te
olisitte salvoneet
olisitte salvonut
ette olisi salvoneet
ette olisi salvonut
he salvoisivat eivät salvoisi he olisivat salvoneet eivät olisi salvoneet
passiivi salvottaisiin ei salvottaisi passiivi olisi salvottu ei olisi salvottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä salvonen en salvone minä lienen salvonut en liene salvonut
sinä salvonet et salvone sinä lienet salvonut et liene salvonut
hän salvonee ei salvone hän lienee salvonut ei liene salvonut
me salvonemme emme salvone me lienemme salvoneet emme liene salvoneet
te
Te
salvonette
-"-
ette salvone
-"-
te
Te
lienette salvoneet
lienette salvonut
ette liene salvoneet
ette liene salvonut
he salvonevat eivät salvone he lienevät salvoneet eivät liene salvoneet
passiivi salvottaneen ei salvottane passiivi lienee salvottu ei liene salvottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä salvo älä salvo sinä
hän salvokoon älköön salvoko hän olkoon salvonut älköön olko salvonut
me salvokaamme älkäämme salvoko me
te
Te
salvokaa
-"-
älkää salvoko
-"-
te
Te
he salvokoot älkööt salvoko he olkoot salvoneet älkööt olko salvoneet
passiivi salvottakoon älköön salvottako passiivi olkoon salvottu älköön olko salvottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. salvoa preesens salvova salvottava
pitkä 1. salvoakseen1 perfekti salvonut salvottu
2. inessiivi salvoessa2 salvottaessa agentti salvoma4
instruktiivi salvoen kielteinen agentti salvomaton
3. inessiivi salvomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi salvomasta
illatiivi salvomaan
adessiivi salvomalla
abessiivi salvomatta
instruktiivi salvoman salvottaman
4. salvominen
5 salvomaisillaan3