Liite:Verbitaivutus/suomi/punnata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä punnaan en punnaa minä olen punnannut en ole punnannut
sinä punnaat et punnaa sinä olet punnannut et ole punnannut
hän punnaa ei punnaa hän on punnannut ei ole punnannut
me punnaamme emme punnaa me olemme punnanneet emme ole punnanneet
te
Te
punnaatte
-"-
ette punnaa
-"-
te
Te
olette punnanneet
olette punnannut
ette ole punnanneet
ette ole punnannut
he punnaavat eivät punnaa he ovat punnanneet eivät ole punnanneet
passiivi punnataan ei punnata passiivi on punnattu ei ole punnattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä punnasin en punnannut minä olin punnannut en ollut punnannut
sinä punnasit et punnannut sinä olit punnannut et ollut punnannut
hän punnasi ei punnannut hän oli punnannut ei ollut punnannut
me punnasimme emme punnanneet me olimme punnanneet emme olleet punnanneet
te
Te
punnasitte
-"-
ette punnanneet
ette punnannut
te
Te
olitte punnanneet
olitte punnannut
ette olleet punnanneet
ette olleet punnannut
he punnasivat eivät punnanneet he olivat punnanneet eivät olleet punnanneet
passiivi punnattiin ei punnattu passiivi oli punnattu ei ollut punnattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä punnaisin en punnaisi minä olisin punnannut en olisi punnannut
sinä punnaisit et punnaisi sinä olisit punnannut et olisi punnannut
hän punnaisi ei punnaisi hän olisi punnannut ei olisi punnannut
me punnaisimme emme punnaisi me olisimme punnanneet emme olisi punnanneet
te
Te
punnaisitte
-"-
ette punnaisi
-"-
te
Te
olisitte punnanneet
olisitte punnannut
ette olisi punnanneet
ette olisi punnannut
he punnaisivat eivät punnaisi he olisivat punnanneet eivät olisi punnanneet
passiivi punnattaisiin ei punnattaisi passiivi olisi punnattu ei olisi punnattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä punnannen en punnanne minä lienen punnannut en liene punnannut
sinä punnannet et punnanne sinä lienet punnannut et liene punnannut
hän punnannee ei punnanne hän lienee punnannut ei liene punnannut
me punnannemme emme punnanne me lienemme punnanneet emme liene punnanneet
te
Te
punnannette
-"-
ette punnanne
-"-
te
Te
lienette punnanneet
lienette punnannut
ette liene punnanneet
ette liene punnannut
he punnannevat eivät punnanne he lienevät punnanneet eivät liene punnanneet
passiivi punnattaneen ei punnattane passiivi lienee punnattu ei liene punnattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä punnaa älä punnaa sinä
hän punnatkoon älköön punnatko hän olkoon punnannut älköön olko punnannut
me punnatkaamme älkäämme punnatko me
te
Te
punnatkaa
-"-
älkää punnatko
-"-
te
Te
he punnatkoot älkööt punnatko he olkoot punnanneet älkööt olko punnanneet
passiivi punnattakoon älköön punnattako passiivi olkoon punnattu älköön olko punnattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. punnata preesens punnaava punnattava
pitkä 1. punnatakseen1 perfekti punnannut punnattu
2. inessiivi punnatessa2 punnattaessa agentti punnaama4
instruktiivi punnaten kielteinen agentti punnaamaton
3. inessiivi punnaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi punnaamasta
illatiivi punnaamaan
adessiivi punnaamalla
abessiivi punnaamatta
instruktiivi punnaaman punnattaman
4. nominatiivi punnaaminen
partitiivi punnaamista
5 punnaamaisillaan3