Liite:Verbitaivutus/suomi/päästä

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo pääse-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo pääs-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pääsen en pääse minä olen päässyt en ole päässyt
sinä pääset et pääse sinä olet päässyt et ole päässyt
hän pääsee ei pääse hän on päässyt ei ole päässyt
me pääsemme emme pääse me olemme päässeet emme ole päässeet
te
Te
pääsette
-"-
ette pääse
-"-
te
Te
olette päässeet
olette päässyt
ette ole päässeet
ette ole päässyt
he pääsevät eivät pääse he ovat päässeet eivät ole päässeet
passiivi päästään ei päästä passiivi on päästy ei ole päästy
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pääsin en päässyt minä olin päässyt en ollut päässyt
sinä pääsit et päässyt sinä olit päässyt et ollut päässyt
hän pääsi ei päässyt hän oli päässyt ei ollut päässyt
me pääsimme emme päässeet me olimme päässeet emme olleet päässeet
te
Te
pääsitte
-"-
ette päässeet
ette päässyt
te
Te
olitte päässeet
olitte päässyt
ette olleet päässeet
ette olleet päässyt
he pääsivät eivät päässeet he olivat päässeet eivät olleet päässeet
passiivi päästiin ei päästy passiivi oli päästy ei ollut päästy
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä pääsisin en pääsisi minä olisin päässyt en olisi päässyt
sinä pääsisit et pääsisi sinä olisit päässyt et olisi päässyt
hän pääsisi ei pääsisi hän olisi päässyt ei olisi päässyt
me pääsisimme emme pääsisi me olisimme päässeet emme olisi päässeet
te
Te
pääsisitte
-"-
ette pääsisi
-"-
te
Te
olisitte päässeet
olisitte päässyt
ette olisi päässeet
ette olisi päässyt
he pääsisivät eivät pääsisi he olisivat päässeet eivät olisi päässeet
passiivi päästäisiin ei päästäisi passiivi olisi päästy ei olisi päästy
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä päässen en päässe minä lienen päässyt en liene päässyt
sinä päässet et päässe sinä lienet päässyt et liene päässyt
hän päässee ei päässe hän lienee päässyt ei liene päässyt
me päässemme emme päässe me lienemme päässeet emme liene päässeet
te
Te
päässette
-"-
ette päässe
-"-
te
Te
lienette päässeet
lienette päässyt
ette liene päässeet
ette liene päässyt
he päässevät eivät päässe he lienevät päässeet eivät liene päässeet
passiivi päästäneen ei päästäne passiivi lienee päästy ei liene päästy
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pääse älä pääse sinä
hän pääsköön älköön pääskö hän olkoon päässyt älköön olko päässyt
me pääskäämme älkäämme pääskö me
te
Te
pääskää
-"-
älkää pääskö
-"-
te
Te
he pääskööt älkööt pääskö he olkoot päässeet älkööt olko päässeet
passiivi päästäköön älköön päästäkö passiivi olkoon päästy älköön olko päästy

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. päästä preesens pääsevä päästävä
pitkä 1. päästäkseen1 perfekti päässyt päästy
2. inessiivi päästessä2 päästäessä agentti pääsemä4
instruktiivi päästen kielteinen agentti pääsemätön
3. inessiivi pääsemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi pääsemästä
illatiivi pääsemään
adessiivi pääsemällä
abessiivi pääsemättä
instruktiivi pääsemän päästämän
4. pääseminen
5 pääsemäisillään3