Liite:Verbitaivutus/suomi/norjantaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo norjanna-
vahva vokaalivartalo norjanta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä norjannan en norjanna minä olen norjantanut en ole norjantanut
sinä norjannat et norjanna sinä olet norjantanut et ole norjantanut
hän norjantaa ei norjanna hän on norjantanut ei ole norjantanut
me norjannamme emme norjanna me olemme norjantaneet emme ole norjantaneet
te
Te
norjannatte
-"-
ette norjanna
-"-
te
Te
olette norjantaneet
olette norjantanut
ette ole norjantaneet
ette ole norjantanut
he norjantavat eivät norjanna he ovat norjantaneet eivät ole norjantaneet
passiivi norjannetaan ei norjanneta passiivi on norjannettu ei ole norjannettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä norjansin en norjantanut minä olin norjantanut en ollut norjantanut
sinä norjansit et norjantanut sinä olit norjantanut et ollut norjantanut
hän norjansi ei norjantanut hän oli norjantanut ei ollut norjantanut
me norjansimme emme norjantaneet me olimme norjantaneet emme olleet norjantaneet
te
Te
norjansitte
-"-
ette norjantaneet
ette norjantanut
te
Te
olitte norjantaneet
olitte norjantanut
ette olleet norjantaneet
ette olleet norjantanut
he norjansivat eivät norjantaneet he olivat norjantaneet eivät olleet norjantaneet
passiivi norjannettiin ei norjannettu passiivi oli norjannettu ei ollut norjannettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä norjantaisin en norjantaisi minä olisin norjantanut en olisi norjantanut
sinä norjantaisit et norjantaisi sinä olisit norjantanut et olisi norjantanut
hän norjantaisi ei norjantaisi hän olisi norjantanut ei olisi norjantanut
me norjantaisimme emme norjantaisi me olisimme norjantaneet emme olisi norjantaneet
te
Te
norjantaisitte
-"-
ette norjantaisi
-"-
te
Te
olisitte norjantaneet
olisitte norjantanut
ette olisi norjantaneet
ette olisi norjantanut
he norjantaisivat eivät norjantaisi he olisivat norjantaneet eivät olisi norjantaneet
passiivi norjannettaisiin ei norjannettaisi passiivi olisi norjannettu ei olisi norjannettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä norjantanen en norjantane minä lienen norjantanut en liene norjantanut
sinä norjantanet et norjantane sinä lienet norjantanut et liene norjantanut
hän norjantanee ei norjantane hän lienee norjantanut ei liene norjantanut
me norjantanemme emme norjantane me lienemme norjantaneet emme liene norjantaneet
te
Te
norjantanette
-"-
ette norjantane
-"-
te
Te
lienette norjantaneet
lienette norjantanut
ette liene norjantaneet
ette liene norjantanut
he norjantanevat eivät norjantane he lienevät norjantaneet eivät liene norjantaneet
passiivi norjannettaneen ei norjannettane passiivi lienee norjannettu ei liene norjannettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä norjanna älä norjanna sinä
hän norjantakoon älköön norjantako hän olkoon norjantanut älköön olko norjantanut
me norjantakaamme älkäämme norjantako me
te
Te
norjantakaa
-"-
älkää norjantako
-"-
te
Te
he norjantakoot älkööt norjantako he olkoot norjantaneet älkööt olko norjantaneet
passiivi norjannettakoon älköön norjannettako passiivi olkoon norjannettu älköön olko norjannettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. norjantaa preesens norjantava norjannettava
pitkä 1. norjantaakseen1 perfekti norjantanut norjannettu
2. inessiivi norjantaessa2 norjannettaessa agentti norjantama4
instruktiivi norjantaen kielteinen agentti norjantamaton
3. inessiivi norjantamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi norjantamasta
illatiivi norjantamaan
adessiivi norjantamalla
abessiivi norjantamatta
instruktiivi norjantaman norjannettaman
4. norjantaminen
5 norjantamaisillaan3