Liite:Verbitaivutus/suomi/nirhata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nirhaan en nirhaa minä olen nirhannut en ole nirhannut
sinä nirhaat et nirhaa sinä olet nirhannut et ole nirhannut
hän nirhaa ei nirhaa hän on nirhannut ei ole nirhannut
me nirhaamme emme nirhaa me olemme nirhanneet emme ole nirhanneet
te
Te
nirhaatte
-"-
ette nirhaa
-"-
te
Te
olette nirhanneet
olette nirhannut
ette ole nirhanneet
ette ole nirhannut
he nirhaavat eivät nirhaa he ovat nirhanneet eivät ole nirhanneet
passiivi nirhataan ei nirhata passiivi on nirhattu ei ole nirhattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nirhasin en nirhannut minä olin nirhannut en ollut nirhannut
sinä nirhasit et nirhannut sinä olit nirhannut et ollut nirhannut
hän nirhasi ei nirhannut hän oli nirhannut ei ollut nirhannut
me nirhasimme emme nirhanneet me olimme nirhanneet emme olleet nirhanneet
te
Te
nirhasitte
-"-
ette nirhanneet
ette nirhannut
te
Te
olitte nirhanneet
olitte nirhannut
ette olleet nirhanneet
ette olleet nirhannut
he nirhasivat eivät nirhanneet he olivat nirhanneet eivät olleet nirhanneet
passiivi nirhattiin ei nirhattu passiivi oli nirhattu ei ollut nirhattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nirhaisin en nirhaisi minä olisin nirhannut en olisi nirhannut
sinä nirhaisit et nirhaisi sinä olisit nirhannut et olisi nirhannut
hän nirhaisi ei nirhaisi hän olisi nirhannut ei olisi nirhannut
me nirhaisimme emme nirhaisi me olisimme nirhanneet emme olisi nirhanneet
te
Te
nirhaisitte
-"-
ette nirhaisi
-"-
te
Te
olisitte nirhanneet
olisitte nirhannut
ette olisi nirhanneet
ette olisi nirhannut
he nirhaisivat eivät nirhaisi he olisivat nirhanneet eivät olisi nirhanneet
passiivi nirhattaisiin ei nirhattaisi passiivi olisi nirhattu ei olisi nirhattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä nirhannen en nirhanne minä lienen nirhannut en liene nirhannut
sinä nirhannet et nirhanne sinä lienet nirhannut et liene nirhannut
hän nirhannee ei nirhanne hän lienee nirhannut ei liene nirhannut
me nirhannemme emme nirhanne me lienemme nirhanneet emme liene nirhanneet
te
Te
nirhannette
-"-
ette nirhanne
-"-
te
Te
lienette nirhanneet
lienette nirhannut
ette liene nirhanneet
ette liene nirhannut
he nirhannevat eivät nirhanne he lienevät nirhanneet eivät liene nirhanneet
passiivi nirhattaneen ei nirhattane passiivi lienee nirhattu ei liene nirhattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä nirhaa älä nirhaa sinä
hän nirhatkoon älköön nirhatko hän olkoon nirhannut älköön olko nirhannut
me nirhatkaamme älkäämme nirhatko me
te
Te
nirhatkaa
-"-
älkää nirhatko
-"-
te
Te
he nirhatkoot älkööt nirhatko he olkoot nirhanneet älkööt olko nirhanneet
passiivi nirhattakoon älköön nirhattako passiivi olkoon nirhattu älköön olko nirhattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. nirhata preesens nirhaava nirhattava
pitkä 1. nirhatakseen1 perfekti nirhannut nirhattu
2. inessiivi nirhatessa2 nirhattaessa agentti nirhaama4
instruktiivi nirhaten kielteinen agentti nirhaamaton
3. inessiivi nirhaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi nirhaamasta
illatiivi nirhaamaan
adessiivi nirhaamalla
abessiivi nirhaamatta
instruktiivi nirhaaman nirhattaman
4. nominatiivi nirhaaminen
partitiivi nirhaamista
5. nirhaamaisillaan3