Liite:Verbitaivutus/suomi/maattaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maatan en maata minä olen maattanut en ole maattanut
sinä maatat et maata sinä olet maattanut et ole maattanut
hän maattaa ei maata hän on maattanut ei ole maattanut
me maatamme emme maata me olemme maattaneet emme ole maattaneet
te
Te
maatatte
-"-
ette maata
-"-
te
Te
olette maattaneet
olette maattanut
ette ole maattaneet
ette ole maattanut
he maattavat eivät maata he ovat maattaneet eivät ole maattaneet
passiivi maatetaan ei maateta passiivi on maatettu ei ole maatettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maatin en maattanut minä olin maattanut en ollut maattanut
sinä maatit et maattanut sinä olit maattanut et ollut maattanut
hän maatti ei maattanut hän oli maattanut ei ollut maattanut
me maatimme emme maattaneet me olimme maattaneet emme olleet maattaneet
te
Te
maatitte
-"-
ette maattaneet
ette maattanut
te
Te
olitte maattaneet
olitte maattanut
ette olleet maattaneet
ette olleet maattanut
he maattivat eivät maattaneet he olivat maattaneet eivät olleet maattaneet
passiivi maatettiin ei maatettu passiivi oli maatettu ei ollut maatettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maattaisin en maattaisi minä olisin maattanut en olisi maattanut
sinä maattaisit et maattaisi sinä olisit maattanut et olisi maattanut
hän maattaisi ei maattaisi hän olisi maattanut ei olisi maattanut
me maattaisimme emme maattaisi me olisimme maattaneet emme olisi maattaneet
te
Te
maattaisitte
-"-
ette maattaisi
-"-
te
Te
olisitte maattaneet
olisitte maattanut
ette olisi maattaneet
ette olisi maattanut
he maattaisivat eivät maattaisi he olisivat maattaneet eivät olisi maattaneet
passiivi maatettaisiin ei maatettaisi passiivi olisi maatettu ei olisi maatettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä maattanen en maattane minä lienen maattanut en liene maattanut
sinä maattanet et maattane sinä lienet maattanut et liene maattanut
hän maattanee ei maattane hän lienee maattanut ei liene maattanut
me maattanemme emme maattane me lienemme maattaneet emme liene maattaneet
te
Te
maattanette
-"-
ette maattane
-"-
te
Te
lienette maattaneet
lienette maattanut
ette liene maattaneet
ette liene maattanut
he maattanevat eivät maattane he lienevät maattaneet eivät liene maattaneet
passiivi maatettaneen ei maatettane passiivi lienee maatettu ei liene maatettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä maata älä maata sinä
hän maattakoon älköön maattako hän olkoon maattanut älköön olko maattanut
me maattakaamme älkäämme maattako me
te
Te
maattakaa
-"-
älkää maattako
-"-
te
Te
he maattakoot älkööt maattako he olkoot maattaneet älkööt olko maattaneet
passiivi maatettakoon älköön maatettako passiivi olkoon maatettu älköön olko maatettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. maattaa preesens maattava maatettava
pitkä 1. maattaakseen1 perfekti maattanut maatettu
2. inessiivi maattaessa2 maatettaessa agentti maattama4
instruktiivi maattaen kielteinen agentti maattamaton
3. inessiivi maattamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi maattamasta
illatiivi maattamaan
adessiivi maattamalla
abessiivi maattamatta
instruktiivi maattaman maatettaman
4. nominatiivi maattaminen
partitiivi maattamista
5 maattamaisillaan3