Liite:Verbitaivutus/suomi/lusmuilla

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lusmuilen en lusmuile minä olen lusmuillut en ole lusmuillut
sinä lusmuilet et lusmuile sinä olet lusmuillut et ole lusmuillut
hän lusmuilee ei lusmuile hän on lusmuillut ei ole lusmuillut
me lusmuilemme emme lusmuile me olemme lusmuilleet emme ole lusmuilleet
te
Te
lusmuilette
-"-
ette lusmuile
-"-
te
Te
olette lusmuilleet
olette lusmuillut
ette ole lusmuilleet
ette ole lusmuillut
he lusmuilevat eivät lusmuile he ovat lusmuilleet eivät ole lusmuilleet
passiivi lusmuillaan ei lusmuilla passiivi on lusmuiltu ei ole lusmuiltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lusmuilin en lusmuillut minä olin lusmuillut en ollut lusmuillut
sinä lusmuilit et lusmuillut sinä olit lusmuillut et ollut lusmuillut
hän lusmuili ei lusmuillut hän oli lusmuillut ei ollut lusmuillut
me lusmuilimme emme lusmuilleet me olimme lusmuilleet emme olleet lusmuilleet
te
Te
lusmuilitte
-"-
ette lusmuilleet
ette lusmuillut
te
Te
olitte lusmuilleet
olitte lusmuillut
ette olleet lusmuilleet
ette ollut lusmuillut
he lusmuilivat eivät lusmuilleet he olivat lusmuilleet eivät olleet lusmuilleet
passiivi lusmuiltiin ei lusmuiltu passiivi oli lusmuiltu ei ollut lusmuiltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lusmuilisin en lusmuilisi minä olisin lusmuillut en olisi lusmuillut
sinä lusmuilisit et lusmuilisi sinä olisit lusmuillut et olisi lusmuillut
hän lusmuilisi ei lusmuilisi hän olisi lusmuillut ei olisi lusmuillut
me lusmuilisimme emme lusmuilisi me olisimme lusmuilleet emme olisi lusmuilleet
te
Te
lusmuilisitte
-"-
ette lusmuilisi
-"-
te
Te
olisitte lusmuilleet
olisitte lusmuillut
ette olisi lusmuilleet
ette olisi lusmuillut
he lusmuilisivat eivät lusmuilisi he olisivat lusmuilleet eivät olisi lusmuilleet
passiivi lusmuiltaisiin ei lusmuiltaisi passiivi olisi lusmuiltu ei olisi lusmuiltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lusmuillen en lusmuille minä lienen lusmuillut en liene lusmuillut
sinä lusmuillet et lusmuille sinä lienet lusmuillut et liene lusmuillut
hän lusmuillee ei lusmuille hän lienee lusmuillut ei liene lusmuillut
me lusmuillemme emme lusmuille me lienemme lusmuilleet emme liene lusmuilleet
te
Te
lusmuillette
-"-
ette lusmuille
-"-
te
Te
lienette lusmuilleet
lienette lusmuillut
ette liene lusmuilleet
ette liene lusmuillut
he lusmuillevat eivät lusmuille he lienevät lusmuilleet eivät liene lusmuilleet
passiivi lusmuiltaneen ei lusmuiltane passiivi lienee lusmuiltu ei liene lusmuiltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lusmuile älä lusmuile sinä
hän lusmuilkoon älköön lusmuilko hän olkoon lusmuillut älköön olko lusmuillut
me lusmuilkaamme älkäämme lusmuilko me
te
Te
lusmuilkaa
-"-
älkää lusmuilko
-"-
te
Te
he lusmuilkoot älkööt lusmuilko he olkoot lusmuilleet älkööt olko lusmuilleet
passiivi lusmuiltakoon älköön lusmuiltako passiivi olkoon lusmuiltu älköön olko lusmuiltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lusmuilla preesens lusmuileva lusmuiltava
pitkä 1. lusmuillakseen1 perfekti lusmuillut lusmuiltu
2. inessiivi lusmuillessa2 lusmuiltaessa agentti lusmuilema4
instruktiivi lusmuillen kielteinen agentti lusmuilematon
3. inessiivi lusmuilemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi lusmuilemasta
illatiivi lusmuilemaan
adessiivi lusmuilemalla
abessiivi lusmuilematta
instruktiivi lusmuileman lusmuiltaman
4. nominatiivi lusmuileminen
partitiivi lusmuilemista
5. lusmuilemaisillaan3