Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/luokittaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo luokita-
vahva vokaalivartalo luokitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luokitan en luokita minä olen luokittanut en ole luokittanut
sinä luokitat et luokita sinä olet luokittanut et ole luokittanut
hän luokittaa ei luokita hän on luokittanut ei ole luokittanut
me luokitamme emme luokita me olemme luokittaneet emme ole luokittaneet
te
Te
luokitatte
-"-
ette luokita
-"-
te
Te
olette luokittaneet
olette luokittanut
ette ole luokittaneet
ette ole luokittanut
he luokittavat eivät luokita he ovat luokittaneet eivät ole luokittaneet
passiivi luokitetaan ei luokiteta passiivi on luokitettu ei ole luokitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luokitin en luokittanut minä olin luokittanut en ollut luokittanut
sinä luokitit et luokittanut sinä olit luokittanut et ollut luokittanut
hän luokitti ei luokittanut hän oli luokittanut ei ollut luokittanut
me luokitimme emme luokittaneet me olimme luokittaneet emme olleet luokittaneet
te
Te
luokititte
-"-
ette luokittaneet
ette luokittanut
te
Te
olitte luokittaneet
olitte luokittanut
ette olleet luokittaneet
ette olleet luokittanut
he luokittivat eivät luokittaneet he olivat luokittaneet eivät olleet luokittaneet
passiivi luokitettiin ei luokitettu passiivi oli luokitettu ei ollut luokitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luokittaisin en luokittaisi minä olisin luokittanut en olisi luokittanut
sinä luokittaisit et luokittaisi sinä olisit luokittanut et olisi luokittanut
hän luokittaisi ei luokittaisi hän olisi luokittanut ei olisi luokittanut
me luokittaisimme emme luokittaisi me olisimme luokittaneet emme olisi luokittaneet
te
Te
luokittaisitte
-"-
ette luokittaisi
-"-
te
Te
olisitte luokittaneet
olisitte luokittanut
ette olisi luokittaneet
ette olisi luokittanut
he luokittaisivat eivät luokittaisi he olisivat luokittaneet eivät olisi luokittaneet
passiivi luokitettaisiin ei luokitettaisi passiivi olisi luokitettu ei olisi luokitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luokittanen en luokittane minä lienen luokittanut en liene luokittanut
sinä luokittanet et luokittane sinä lienet luokittanut et liene luokittanut
hän luokittanee ei luokittane hän lienee luokittanut ei liene luokittanut
me luokittanemme emme luokittane me lienemme luokittaneet emme liene luokittaneet
te
Te
luokittanette
-"-
ette luokittane
-"-
te
Te
lienette luokittaneet
lienette luokittanut
ette liene luokittaneet
ette liene luokittanut
he luokittanevat eivät luokittane he lienevät luokittaneet eivät liene luokittaneet
passiivi luokitettaneen ei luokitettane passiivi lienee luokitettu ei liene luokitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä luokita älä luokita sinä
hän luokittakoon älköön luokittako hän olkoon luokittanut älköön olko luokittanut
me luokittakaamme älkäämme luokittako me
te
Te
luokittakaa
-"-
älkää luokittako
-"-
te
Te
he luokittakoot älkööt luokittako he olkoot luokittaneet älkööt olko luokittaneet
passiivi luokitettakoon älköön luokitettako passiivi olkoon luokitettu älköön olko luokitettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luokittaa preesens luokittava luokitettava
pitkä 1. luokittaakseen1 perfekti luokittanut luokitettu
2. inessiivi luokittaessa2 luokitettaessa agentti luokittama4
instruktiivi luokittaen kielteinen agentti luokittamaton
3. inessiivi luokittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi luokittamasta
illatiivi luokittamaan
adessiivi luokittamalla
abessiivi luokittamatta
instruktiivi luokittaman luokitettaman
4. luokittaminen
5 luokittamaisillaan3