Liite:Verbitaivutus/suomi/luntata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lunttaan luo en lunttaa minä olen luntannut en ole luntannut
sinä lunttaat luo et lunttaa sinä olet luntannut et ole luntannut
hän lunttaa luo ei lunttaa hän on luntannut ei ole luntannut
me lunttaamme luo emme lunttaa me olemme luntanneet luo emme ole luntanneet
te
Te
lunttaatte luo
-"-
ette lunttaa
-"-
te
Te
olette luntanneet
olette luntannut
ette ole luntanneet
ette ole luntannut
he lunttaavat luo eivät lunttaa he ovat luntanneet eivät ole luntanneet
passiivi luntataan luo ei luntata passiivi on luntattu ei ole luntattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lunttasin luo en luntannut minä olin luntannut en ollut luntannut
sinä lunttasit luo et luntannut sinä olit luntannut et ollut luntannut
hän lunttasi luo ei luntannut hän oli luntannut ei ollut luntannut
me lunttasimme luo emme luntanneet me olimme luntanneet emme olleet luntanneet
te
Te
lunttasitte luo
-"-
ette luntanneet
ette luntannut
te
Te
olitte luntanneet
olitte luntannut
ette olleet luntanneet
ette ollut luntannut
he lunttasivat luo eivät luntanneet he olivat luntanneet eivät olleet luntanneet
passiivi luntattiin ei luntattu passiivi oli luntattu ei ollut luntattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lunttaisin luo en lunttaisi minä olisin luntannut en olisi luntannut
sinä lunttaisit luo et lunttaisi sinä olisit luntannut et olisi luntannut
hän lunttaisi luo ei lunttaisi hän olisi luntannut ei olisi luntannut
me lunttaisimme luo emme lunttaisi me olisimme luntanneet emme olisi luntanneet
te
Te
lunttaisitte luo
-"-
ette lunttaisi
-"-
te
Te
olisitte luntanneet
olisitte luntannut
ette olisi luntanneet
ette olisi luntannut
he lunttaisivat luo eivät lunttaisi he olisivat luntanneet eivät olisi luntanneet
passiivi luntattaisiin luo ei luntattaisi luo passiivi olisi luntattu ei olisi luntattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luntannen en luntanne minä lienen luntannut en liene luntannut
sinä luntannet et luntanne sinä lienet luntannut et liene luntannut
hän luntannee ei luntanne hän lienee luntannut ei liene luntannut
me luntannemme emme luntanne me lienemme luntanneet emme liene luntanneet
te
Te
luntannette
-"-
ette luntanne
-"-
te
Te
lienette luntanneet
lienette luntannut
ette liene luntanneet
ette liene luntannut
he luntannevat eivät luntanne he lienevät luntanneet eivät liene luntanneet
passiivi luntattaneen ei luntattane passiivi lienee luntattu ei liene luntattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lunttaa älä lunttaa sinä
hän luntatkoon älköön luntatko hän olkoon luntannut älköön olko luntannut
me luntatkaamme älkäämme luntatko me
te
Te
luntatkaa
-"-
älkää luntatko
-"-
te
Te
he luntatkoot älkööt luntatko he olkoot luntanneet älkööt olko luntanneet
passiivi luntattakoon älköön luntattako passiivi olkoon luntattu älköön olko luntattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luntata preesens lunttaava luntattava
pitkä 1. luntatakseen1 perfekti luntannut luntattu
2. inessiivi luntatessa2 luntattaessa agentti lunttaama4
instruktiivi luntaten kielteinen agentti lunttaamaton
3. inessiivi lunttaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lunttaamasta
illatiivi lunttaamaan
adessiivi lunttaamalla
abessiivi lunttaamatta
instruktiivi lunttaaman luntattaman
4. nominatiivi lunttaaminen
partitiivi lunttaamista
5. lunttaamaisillaan3