Liite:Verbitaivutus/suomi/luetella

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luettelen en luettele minä olen luetellut en ole luetellut
sinä luettelet et luettele sinä olet luetellut et ole luetellut
hän luettelee ei luettele hän on luetellut ei ole luetellut
me luettelemme emme luettele me olemme luetelleet emme ole luetelleet
te
Te
luettelette
-"-
ette luettele
-"-
te
Te
olette luetelleet
olette luetellut
ette ole luetelleet
ette ole luetellut
he luettelevat eivät luettele he ovat luetelleet eivät ole luetelleet
passiivi luetellaan ei luetella passiivi on lueteltu ei ole lueteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luettelin en luetellut minä olin luetellut en ollut luetellut
sinä luettelit et luetellut sinä olit luetellut et ollut luetellut
hän luetteli ei luetellut hän oli luetellut ei ollut luetellut
me luettelimme emme luetelleet me olimme luetelleet emme olleet luetelleet
te
Te
luettelitte
-"-
ette luetelleet
ette luetellut
te
Te
olitte luetelleet
olitte luetellut
ette olleet luetelleet
ette ollut luetellut
he luettelivat eivät luetelleet he olivat luetelleet eivät olleet luetelleet
passiivi lueteltiin ei lueteltu passiivi oli lueteltu ei ollut lueteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luettelisin en luettelisi minä olisin luetellut en olisi luetellut
sinä luettelisit et luettelisi sinä olisit luetellut et olisi luetellut
hän luettelisi ei luettelisi hän olisi luetellut ei olisi luetellut
me luettelisimme emme luettelisi me olisimme luetelleet emme olisi luetelleet
te
Te
luettelisitte
-"-
ette luettelisi
-"-
te
Te
olisitte luetelleet
olisitte luetellut
ette olisi luetelleet
ette olisi luetellut
he luettelisivat eivät luettelisi he olisivat luetelleet eivät olisi luetelleet
passiivi lueteltaisiin ei lueteltaisi passiivi olisi lueteltu ei olisi lueteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luetellen en luetelle minä lienen luetellut en liene luetellut
sinä luetellet et luetelle sinä lienet luetellut et liene luetellut
hän luetellee ei luetelle hän lienee luetellut ei liene luetellut
me luetellemme emme luetelle me lienemme luetelleet emme liene luetelleet
te
Te
luetellette
-"-
ette luetelle
-"-
te
Te
lienette luetelleet
lienette luetellut
ette liene luetelleet
ette liene luetellut
he luetellevat eivät luetelle he lienevät luetelleet eivät liene luetelleet
passiivi lueteltaneen ei lueteltane passiivi lienee lueteltu ei liene lueteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä luettele älä luettele sinä
hän luetelkoon älköön luetelko hän olkoon luetellut älköön olko luetellut
me luetelkaamme älkäämme luetelko me
te
Te
luetelkaa
-"-
älkää luetelko
-"-
te
Te
he luetelkoot älkööt luetelko he olkoot luetelleet älkööt olko luetelleet
passiivi lueteltakoon älköön lueteltako passiivi olkoon lueteltu älköön olko lueteltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luetella preesens luetteleva lueteltava
pitkä 1. luetellakseen1 perfekti luetellut lueteltu
2. inessiivi luetellessa2 lueteltaessa agentti luettelema4
instruktiivi luetellen kielteinen agentti luettelematon
3. inessiivi luettelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi luettelemasta
illatiivi luettelemaan
adessiivi luettelemalla
abessiivi luettelematta
instruktiivi luetteleman lueteltaman
4. nominatiivi luetteleminen
partitiivi luettelemista
5. luettelemaisillaan3