Liite:Verbitaivutus/suomi/luennoida

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luennoin
(luennoitsen)
en luennoi
(luennoitse)
minä olen luennoinut en ole luennoinut
sinä luennoit
(luennoitset)
et luennoi
(luennoitse)
sinä olet luennoinut et ole luennoinut
hän luennoi
(luennoitsee)
ei luennoi
(luennoitse)
hän on luennoinut ei ole luennoinut
me luennoimme
(luennoitsemme)
emme luennoi
(luennoitse)
me olemme luennoineet emme ole luennoineet
te
Te
luennoitte
(luennoitsette)
-"-
ette luennoi
(luennoitse)
-"-
te
Te
olette luennoineet
olette luennoinut
ette ole luennoineet
ette ole luennoinut
he luennoivat
(luennoitsevat)
eivät luennoi
(luennoitse)
he ovat luennoineet eivät ole luennoineet
passiivi luennoidaan ei luennoida passiivi on luennoitu ei ole luennoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luennoin
(luennoitsin)
en luennoinut minä olin luennoinut en ollut luennoinut
sinä luennoit
(luennoitsit)
et luennoinut sinä olit luennoinut et ollut luennoinut
hän luennoi
(luennoitsi)
ei luennoinut hän oli luennoinut ei ollut luennoinut
me luennoimme
(luennoitsimme)
emme luennoineet me olimme luennoineet emme olleet luennoineet
te
Te
luennoitte
(luennoitsitte)
-"-
ette luennoineet
ette luennoinut
te
Te
olitte luennoineet
olitte luennoinut
ette olleet luennoineet
ette ollut luennoinut
he luennoivat
(luennoitsivat)
eivät luennoineet he olivat luennoineet eivät olleet luennoineet
passiivi luennoitiin ei luennoitu passiivi oli luennoitu ei ollut luennoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luennoisin
(luennoitsisin)
en luennoisi
(luennoitsisi)
minä olisin luennoinut en olisi luennoinut
sinä luennoisit
(luennoitsisit)
et luennoisi
(luennoitsisi)
sinä olisit luennoinut et olisi luennoinut
hän luennoisi
(luennoitsisi)
ei luennoisi
(luennoitsisi)
hän olisi luennoinut ei olisi luennoinut
me luennoisimme
(luennoitsisimme)
emme luennoisi
(luennoitsisi)
me olisimme luennoineet emme olisi luennoineet
te
Te
luennoisitte
(luennoitsisitte)
-"-
ette luennoisi
(luennoitsisi)
-"-
te
Te
olisitte luennoineet
olisitte luennoinut
ette olisi luennoineet
ette olisi luennoinut
he luennoisivat
(luennoitsisivat)
eivät luennoisi
(luennoitsisi)
he olisivat luennoineet eivät olisi luennoineet
passiivi luennoitaisiin ei luennoitaisi passiivi olisi luennoitu ei olisi luennoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luennoinen en luennoine minä lienen luennoinut en liene luennoinut
sinä luennoinet et luennoine sinä lienet luennoinut et liene luennoinut
hän luennoinee ei luennoine hän lienee luennoinut ei liene luennoinut
me luennoinemme emme luennoine me lienemme luennoineet emme liene luennoineet
te
Te
luennoinette
-"-
ette luennoine
-"-
te
Te
lienette luennoineet
lienette luennoinut
ette liene luennoineet
ette liene luennoinut
he luennoinevat eivät luennoine he lienevät luennoineet eivät liene luennoineet
passiivi luennoitaneen ei luennoitane passiivi lienee luennoitu ei liene luennoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä luennoi
(luennoitse)
älä luennoi
(luennoitse)
sinä
hän luennoikoon älköön luennoiko hän olkoon luennoinut älköön olko luennoinut
me luennoikaamme älkäämme luennoiko me
te
Te
luennoikaa
-"-
älkää luennoiko
-"-
te
Te
he luennoikoot älkööt luennoiko he olkoot luennoineet älkööt olko luennoineet
passiivi luennoitakoon älköön luennoitako passiivi olkoon luennoitu älköön olko luennoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luennoida preesens luennoiva
(luennoitseva)
luennoitava
pitkä 1. luennoidakseen1 perfekti luennoinut luennoitu
2. inessiivi luennoidessa2 luennoitaessa agentti luennoima
(luennoitsema)4
instruktiivi luennoiden kielteinen agentti luennoimaton
(luennoitsematon)
3. inessiivi luennoimassa
(luennoitsemassa)
1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi luennoimasta
(luennoitsemasta)
illatiivi luennoimaan
(luennoitsemaan)
adessiivi luennoimalla
(luennoitsemalla)
abessiivi luennoimatta
(luennoitsematta)
instruktiivi luennoiman
(luennoitseman)
luennoitaman
4. nominatiivi luennoiminen
(luennoitseminen)
partitiivi luennoimista
(luennoitsemista)
5. luennoimaisillaan
(luennoitsemaisillaan)3