Liite:Verbitaivutus/suomi/lipua

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä livun en livu minä olen lipunut en ole lipunut
sinä livut et livu sinä olet lipunut et ole lipunut
hän lipuu ei livu hän on lipunut ei ole lipunut
me livumme emme livu me olemme lipuneet emme ole lipuneet
te
Te
livutte
-"-
ette livu
-"-
te
Te
olette lipuneet
olette lipunut
ette ole lipuneet
ette ole lipunut
he lipuvat eivät livu he ovat lipuneet eivät ole lipuneet
passiivi livutaan ei livuta passiivi on livuttu ei ole livuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä livuin en lipunut minä olin lipunut en ollut lipunut
sinä livuit et lipunut sinä olit lipunut et ollut lipunut
hän lipui ei lipunut hän oli lipunut ei ollut lipunut
me livuimme emme lipuneet me olimme lipuneet emme olleet lipuneet
te
Te
livuitte
-"-
ette lipuneet
ette lipunut
te
Te
olitte lipuneet
olitte lipunut
ette olleet lipuneet
ette ollut lipunut
he lipuivat eivät lipuneet he olivat lipuneet eivät olleet lipuneet
passiivi livuttiin ei livuttu passiivi oli livuttu ei ollut livuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lipuisin en lipuisi minä olisin lipunut en olisi lipunut
sinä lipuisit et lipuisi sinä olisit lipunut et olisi lipunut
hän lipuisi ei lipuisi hän olisi lipunut ei olisi lipunut
me lipuisimme emme lipuisi me olisimme lipuneet emme olisi lipuneet
te
Te
lipuisitte
-"-
ette lipuisi
-"-
te
Te
olisitte lipuneet
olisitte lipunut
ette olisi lipuneet
ette olisi lipunut
he lipuisivat eivät lipuisi he olisivat lipuneet eivät olisi lipuneet
passiivi livuttaisiin ei livuttaisi passiivi olisi livuttu ei olisi livuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lipunen en lipune minä lienen lipunut en liene lipunut
sinä lipunet et lipune sinä lienet lipunut et liene lipunut
hän lipunee ei lipune hän lienee lipunut ei liene lipunut
me lipunemme emme lipune me lienemme lipuneet emme liene lipuneet
te
Te
lipunette
-"-
ette lipune
-"-
te
Te
lienette lipuneet
lienette lipunut
ette liene lipuneet
ette liene lipunut
he lipunevat eivät lipune he lienevät lipuneet eivät liene lipuneet
passiivi livuttaneen ei livuttane passiivi lienee livuttu ei liene livuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä livu älä livu sinä
hän lipukoon älköön lipuko hän olkoon lipunut älköön olko lipunut
me lipukaamme älkäämme lipuko me
te
Te
lipukaa
-"-
älkää lipuko
-"-
te
Te
he lipukoot älkööt lipuko he olkoot lipuneet älkööt olko lipuneet
passiivi livuttakoon älköön livuttako passiivi olkoon livuttu älköön olko livuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lipua preesens lipuva livuttava
pitkä 1. lipuakseen1 perfekti lipunut livuttu
2. inessiivi lipuessa2 livuttaessa agentti lipuma4
instruktiivi lipuen kielteinen agentti lipumaton
3. inessiivi lipumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lipumasta
illatiivi lipumaan
adessiivi lipumalla
abessiivi lipumatta
instruktiivi lipuman livuttaman
4. nominatiivi lipuminen
partitiivi lipumista
5. lipumaisillaan3