Liite:Verbitaivutus/suomi/liehitellä

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo liehittele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo liehitel-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liehittelen en liehittele minä olen liehitellyt en ole liehitellyt
sinä liehittelet et liehittele sinä olet liehitellyt et ole liehitellyt
hän liehittelee ei liehittele hän on liehitellyt ei ole liehitellyt
me liehittelemme emme liehittele me olemme liehitelleet emme ole liehitelleet
te
Te
liehittelette
-"-
ette liehittele
-"-
te
Te
olette liehitelleet
olette liehitellyt
ette ole liehitelleet
ette ole liehitellyt
he liehittelevät eivät liehittele he ovat liehitelleet eivät ole liehitelleet
passiivi liehitellään ei liehitellä passiivi on liehitelty ei ole liehitelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liehittelin en liehitellyt minä olin liehitellyt en ollut liehitellyt
sinä liehittelit et liehitellyt sinä olit liehitellyt et ollut liehitellyt
hän liehitteli ei liehitellyt hän oli liehitellyt ei ollut liehitellyt
me liehittelimme emme liehitelleet me olimme liehitelleet emme olleet liehitelleet
te
Te
liehittelitte
-"-
ette liehitelleet
ette liehitellyt
te
Te
olitte liehitelleet
olitte liehitellyt
ette olleet liehitelleet
ette olleet liehitellyt
he liehittelivät eivät liehitelleet he olivat liehitelleet eivät olleet liehitelleet
passiivi liehiteltiin ei liehitelty passiivi oli liehitelty ei ollut liehitelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liehittelisin en liehittelisi minä olisin liehitellyt en olisi liehitellyt
sinä liehittelisit et liehittelisi sinä olisit liehitellyt et olisi liehitellyt
hän liehittelisi ei liehittelisi hän olisi liehitellyt ei olisi liehitellyt
me liehittelisimme emme liehittelisi me olisimme liehitelleet emme olisi liehitelleet
te
Te
liehittelisitte
-"-
ette liehittelisi
-"-
te
Te
olisitte liehitelleet
olisitte liehitellyt
ette olisi liehitelleet
ette olisi liehitellyt
he liehittelisivät eivät liehittelisi he olisivat liehitelleet eivät olisi liehitelleet
passiivi liehiteltäisiin ei liehiteltäisi passiivi olisi liehitelty ei olisi liehitelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä liehitellen en liehitelle minä lienen liehitellyt en liene liehitellyt
sinä liehitellet et liehitelle sinä lienet liehitellyt et liene liehitellyt
hän liehitellee ei liehitelle hän lienee liehitellyt ei liene liehitellyt
me liehitellemme emme liehitelle me lienemme liehitelleet emme liene liehitelleet
te
Te
liehitellette
-"-
ette liehitelle
-"-
te
Te
lienette liehitelleet
lienette liehitellyt
ette liene liehitelleet
ette liene liehitellyt
he liehitellevät eivät liehitelle he lienevät liehitelleet eivät liene liehitelleet
passiivi liehiteltäneen ei liehiteltäne passiivi lienee liehitelty ei liene liehitelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä liehittele älä liehittele sinä
hän liehitelköön älköön liehitelkö hän olkoon liehitellyt älköön olko liehitellyt
me liehitelkäämme älkäämme liehitelkö me
te
Te
liehitelkää
-"-
älkää liehitelkö
-"-
te
Te
he liehitelkööt älkööt liehitelkö he olkoot liehitelleet älkööt olko liehitelleet
passiivi liehiteltäköön älköön liehiteltäkö passiivi olkoon liehitelty älköön olko liehitelty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. liehitellä preesens liehittelevä liehiteltävä
pitkä 1. liehitelläkseen1 perfekti liehitellyt liehitelty
2. inessiivi liehitellessä2 liehiteltäessä agentti liehittelemä4
instruktiivi liehitellen kielteinen agentti liehittelemätön
3. inessiivi liehittelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi liehittelemästä
illatiivi liehittelemään
adessiivi liehittelemällä
abessiivi liehittelemättä
instruktiivi liehittelemän liehiteltämän
4. liehitteleminen
5 liehittelemäisillään3