Liite:Verbitaivutus/suomi/laimentaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laimennan en laimenna minä olen laimentanut en ole laimentanut
sinä laimennat et laimenna sinä olet laimentanut et ole laimentanut
hän laimentaa ei laimenna hän on laimentanut ei ole laimentanut
me laimennamme emme laimenna me olemme laimentaneet emme ole laimentaneet
te
Te
laimennatte
-"-
ette laimenna
-"-
te
Te
olette laimentaneet
olette laimentanut
ette ole laimentaneet
ette ole laimentanut
he laimentavat eivät laimenna he ovat laimentaneet eivät ole laimentaneet
passiivi laimennetaan ei laimenneta passiivi on laimennettu ei ole laimennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laimensin en laimentanut minä olin laimentanut en ollut laimentanut
sinä laimensit et laimentanut sinä olit laimentanut et ollut laimentanut
hän laimensi ei laimentanut hän oli laimentanut ei ollut laimentanut
me laimensimme emme laimentaneet me olimme laimentaneet emme olleet laimentaneet
te
Te
laimensitte
-"-
ette laimentaneet
ette laimentanut
te
Te
olitte laimentaneet
olitte laimentanut
ette olleet laimentaneet
ette ollut laimentanut
he laimensivat eivät laimentaneet he olivat laimentaneet eivät olleet laimentaneet
passiivi laimennettiin ei laimennettu passiivi oli laimennettu ei ollut laimennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laimentaisin en laimentaisi minä olisin laimentanut en olisi laimentanut
sinä laimentaisit et laimentaisi sinä olisit laimentanut et olisi laimentanut
hän laimentaisi ei laimentaisi hän olisi laimentanut ei olisi laimentanut
me laimentaisimme emme laimentaisi me olisimme laimentaneet emme olisi laimentaneet
te
Te
laimentaisitte
-"-
ette laimentaisi
-"-
te
Te
olisitte laimentaneet
olisitte laimentanut
ette olisi laimentaneet
ette olisi laimentanut
he laimentaisivat eivät laimentaisi he olisivat laimentaneet eivät olisi laimentaneet
passiivi laimennettaisiin ei laimennettaisi passiivi olisi laimennettu ei olisi laimennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laimentanen en laimentane minä lienen laimentanut en liene laimentanut
sinä laimentanet et laimentane sinä lienet laimentanut et liene laimentanut
hän laimentanee ei laimentane hän lienee laimentanut ei liene laimentanut
me laimentanemme emme laimentane me lienemme laimentaneet emme liene laimentaneet
te
Te
laimentanette
-"-
ette laimentane
-"-
te
Te
lienette laimentaneet
lienette laimentanut
ette liene laimentaneet
ette liene laimentanut
he laimentanevat eivät laimentane he lienevät laimentaneet eivät liene laimentaneet
passiivi laimennettaneen ei laimennettane passiivi lienee laimennettu ei liene laimennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä laimenna älä laimenna sinä
hän laimentakoon älköön laimentako hän olkoon laimentanut älköön olko laimentanut
me laimentakaamme älkäämme laimentako me
te
Te
laimentakaa
-"-
älkää laimentako
-"-
te
Te
he laimentakoot älkööt laimentako he olkoot laimentaneet älkööt olko laimentaneet
passiivi laimennettakoon älköön laimennettako passiivi olkoon laimennettu älköön olko laimennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. laimentaa preesens laimentava laimennettava
pitkä 1. laimentaakseen1 perfekti laimentanut laimennettu
2. inessiivi laimentaessa2 laimennettaessa agentti laimentama4
instruktiivi laimentaen kielteinen agentti laimentamaton
3. inessiivi laimentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi laimentamasta
illatiivi laimentamaan
adessiivi laimentamalla
abessiivi laimentamatta
instruktiivi laimentaman laimennettaman
4. nominatiivi laimentaminen
partitiivi laimentamista
5. laimentamaisillaan3