Liite:Verbitaivutus/suomi/lätistä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lätisen en lätise minä olen lätissyt en ole lätissyt
sinä lätiset et lätise sinä olet lätissyt et ole lätissyt
hän lätisee ei lätise hän on lätissyt ei ole lätissyt
me lätisemme emme lätise me olemme lätisseet emme ole lätisseet
te
Te
lätisette
-"-
ette lätise
-"-
te
Te
olette lätisseet
olette lätissyt
ette ole lätisseet
ette ole lätissyt
he lätisevät eivät lätise he ovat lätisseet eivät ole lätisseet
passiivi lätistään ei lätistä passiivi on lätisty ei ole lätisty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lätisin en lätissyt minä olin lätissyt en ollut lätissyt
sinä lätisit et lätissyt sinä olit lätissyt et ollut lätissyt
hän lätisi ei lätissyt hän oli lätissyt ei ollut lätissyt
me lätisimme emme lätisseet me olimme lätisseet emme olleet lätisseet
te
Te
lätisitte
-"-
ette lätisseet
ette lätissyt
te
Te
olitte lätisseet
olitte lätissyt
ette olleet lätisseet
ette olleet lätissyt
he lätisivät eivät lätisseet he olivat lätisseet eivät olleet lätisseet
passiivi lätistiin ei lätisty passiivi oli lätisty ei ollut lätisty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lätisisin en lätisisi minä olisin lätissyt en olisi lätissyt
sinä lätisisit et lätisisi sinä olisit lätissyt et olisi lätissyt
hän lätisisi ei lätisisi hän olisi lätissyt ei olisi lätissyt
me lätisisimme emme lätisisi me olisimme lätisseet emme olisi lätisseet
te
Te
lätisisitte
-"-
ette lätisisi
-"-
te
Te
olisitte lätisseet
olisitte lätissyt
ette olisi lätisseet
ette olisi lätissyt
he lätisisivät eivät lätisisi he olisivat lätisseet eivät olisi lätisseet
passiivi lätistäisiin ei lätistäisi passiivi olisi lätisty ei olisi lätisty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lätissen en lätisse minä lienen lätissyt en liene lätissyt
sinä lätisset et lätisse sinä lienet lätissyt et liene lätissyt
hän lätissee ei lätisse hän lienee lätissyt ei liene lätissyt
me lätissemme emme lätisse me lienemme lätisseet emme liene lätisseet
te
Te
lätissette
-"-
ette lätisse
-"-
te
Te
lienette lätisseet
lienette lätissyt
ette liene lätisseet
ette liene lätissyt
he lätissevät eivät lätisse he lienevät lätisseet eivät liene lätisseet
passiivi lätistäneen ei lätistäne passiivi lienee lätisty ei liene lätisty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lätise älä lätise sinä
hän lätisköön älköön lätiskö hän olkoon lätissyt älköön olko lätissyt
me lätiskäämme älkäämme lätiskö me
te
Te
lätiskää
-"-
älkää lätiskö
-"-
te
Te
he lätiskööt älköön lätiskö he olkoot lätisseet älkööt olko lätisseet
passiivi lätistäköön älköön lätistäkö passiivi olkoon lätisty älköön olko lätisty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lätistä preesens lätisevä lätistävä
pitkä 1. lätistäkseen1 perfekti lätissyt lätisty
2. inessiivi lätistessä2 lätistäessä agentti lätisemä4
instruktiivi lätisten kielteinen agentti lätisemätön
3. inessiivi lätisemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lätisemästä
illatiivi lätisemään
adessiivi lätisemällä
abessiivi lätisemättä
instruktiivi lätisemän lätistämän
4. nominatiivi lätiseminen
partitiivi lätisemistä
5. lätisemäisillään3