Liite:Verbitaivutus/suomi/lähetä

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo lähene-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo lähet-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lähenen en lähene minä olen lähennyt en ole lähennyt
sinä lähenet et lähene sinä olet lähennyt et ole lähennyt
hän lähenee ei lähene hän on lähennyt ei ole lähennyt
me lähenemme emme lähene me olemme lähenneet emme ole lähenneet
te
Te
lähenette
-"-
ette lähene
-"-
te
Te
olette lähenneet
olette lähennyt
ette ole lähenneet
ette ole lähennyt
he lähenevät eivät lähene he ovat lähenneet eivät ole lähenneet
passiivi lähetään ei lähetä passiivi on lähetty ei ole lähetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lähenin en lähennyt minä olin lähennyt en ollut lähennyt
sinä lähenit et lähennyt sinä olit lähennyt et ollut lähennyt
hän läheni ei lähennyt hän oli lähennyt ei ollut lähennyt
me lähenimme emme lähenneet me olimme lähenneet emme olleet lähenneet
te
Te
lähenitte
-"-
ette lähenneet
ette lähennyt
te
Te
olitte lähenneet
olitte lähennyt
ette olleet lähenneet
ette olleet lähennyt
he lähenivät eivät lähenneet he olivat lähenneet eivät olleet lähenneet
passiivi lähettiin ei lähetty passiivi oli lähetty ei ollut lähetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lähenisin en lähenisi minä olisin lähennyt en olisi lähennyt
sinä lähenisit et lähenisi sinä olisit lähennyt et olisi lähennyt
hän lähenisi ei lähenisi hän olisi lähennyt ei olisi lähennyt
me lähenisimme emme lähenisi me olisimme lähenneet emme olisi lähenneet
te
Te
lähenisitte
-"-
ette lähenisi
-"-
te
Te
olisitte lähenneet
olisitte lähennyt
ette olisi lähenneet
ette olisi lähennyt
he lähenisivät eivät lähenisi he olisivat lähenneet eivät olisi lähenneet
passiivi lähettäisiin ei lähettäisi passiivi olisi lähetty ei olisi lähetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lähennen en lähenne minä lienen lähennyt en liene lähennyt
sinä lähennet et lähenne sinä lienet lähennyt et liene lähennyt
hän lähennee ei lähenne hän lienee lähennyt ei liene lähennyt
me lähennemme emme lähenne me lienemme lähenneet emme liene lähenneet
te
Te
lähennette
-"-
ette lähenne
-"-
te
Te
lienette lähenneet
lienette lähennyt
ette liene lähenneet
ette liene lähennyt
he lähennevät eivät lähenne he lienevät lähenneet eivät liene lähenneet
passiivi lähettäneen ei lähettäne passiivi lienee lähetty ei liene lähetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lähene älä lähene sinä
hän lähetköön älköön lähetkö hän olkoon lähennyt älköön olko lähennyt
me lähetkäämme älkäämme lähetkö me
te
Te
lähetkää
-"-
älkää lähetkö
-"-
te
Te
he lähetkööt älkööt lähetkö he olkoot lähenneet älkööt olko lähenneet
passiivi lähettäköön älköön lähettäkö passiivi olkoon lähetty älköön olko lähetty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lähetä preesens lähenevä lähettävä
pitkä 1. lähetäkseen1 perfekti lähennyt lähetty
2. inessiivi lähetessä2 lähettäessä agentti lähenemä4
instruktiivi läheten kielteinen agentti lähenemätön
3. inessiivi lähenemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lähenemästä
illatiivi lähenemään
adessiivi lähenemällä
abessiivi lähenemättä
instruktiivi lähenemän lähettämän
4. läheneminen
5 lähenemäisillään3