Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/kyseenalaistaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo kyseenalaista-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

[muokkaa]
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kyseenalaistan en kyseenalaista minä olen kyseenalaistanut en ole kyseenalaistanut
sinä kyseenalaistat et kyseenalaista sinä olet kyseenalaistanut et ole kyseenalaistanut
hän kyseenalaistaa ei kyseenalaista hän on kyseenalaistanut ei ole kyseenalaistanut
me kyseenalaistamme emme kyseenalaista me olemme kyseenalaistaneet emme ole kyseenalaistaneet
te
Te
kyseenalaistatte
-"-
ette kyseenalaista
-"-
te
Te
olette kyseenalaistaneet
olette kyseenalaistanut
ette ole kyseenalaistaneet
ette ole kyseenalaistanut
he kyseenalaistavat eivät kyseenalaista he ovat kyseenalaistaneet eivät ole kyseenalaistaneet
passiivi kyseenalaistetaan ei kyseenalaisteta passiivi on kyseenalaistettu ei ole kyseenalaistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kyseenalaistin en kyseenalaistanut minä olin kyseenalaistanut en ollut kyseenalaistanut
sinä kyseenalaistit et kyseenalaistanut sinä olit kyseenalaistanut et ollut kyseenalaistanut
hän kyseenalaisti ei kyseenalaistanut hän oli kyseenalaistanut ei ollut kyseenalaistanut
me kyseenalaistimme emme kyseenalaistaneet me olimme kyseenalaistaneet emme olleet kyseenalaistaneet
te
Te
kyseenalaistitte
-"-
ette kyseenalaistaneet
ette kyseenalaistanut
te
Te
olitte kyseenalaistaneet
olitte kyseenalaistanut
ette olleet kyseenalaistaneet
ette olleet kyseenalaistanut
he kyseenalaistivat eivät kyseenalaistaneet he olivat kyseenalaistaneet eivät olleet kyseenalaistaneet
passiivi kyseenalaistettiin ei kyseenalaistettu passiivi oli kyseenalaistettu ei ollut kyseenalaistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kyseenalaistaisin en kyseenalaistaisi minä olisin kyseenalaistanut en olisi kyseenalaistanut
sinä kyseenalaistaisit et kyseenalaistaisi sinä olisit kyseenalaistanut et olisi kyseenalaistanut
hän kyseenalaistaisi ei kyseenalaistaisi hän olisi kyseenalaistanut ei olisi kyseenalaistanut
me kyseenalaistaisimme emme kyseenalaistaisi me olisimme kyseenalaistaneet emme olisi kyseenalaistaneet
te
Te
kyseenalaistaisitte
-"-
ette kyseenalaistaisi
-"-
te
Te
olisitte kyseenalaistaneet
olisitte kyseenalaistanut
ette olisi kyseenalaistaneet
ette olisi kyseenalaistanut
he kyseenalaistaisivat eivät kyseenalaistaisi he olisivat kyseenalaistaneet eivät olisi kyseenalaistaneet
passiivi kyseenalaistettaisiin ei kyseenalaistettaisi passiivi olisi kyseenalaistettu ei olisi kyseenalaistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kyseenalaistanen en kyseenalaistane minä lienen kyseenalaistanut en liene kyseenalaistanut
sinä kyseenalaistanet et kyseenalaistane sinä lienet kyseenalaistanut et liene kyseenalaistanut
hän kyseenalaistanee ei kyseenalaistane hän lienee kyseenalaistanut ei liene kyseenalaistanut
me kyseenalaistanemme emme kyseenalaistane me lienemme kyseenalaistaneet emme liene kyseenalaistaneet
te
Te
kyseenalaistanette
-"-
ette kyseenalaistane
-"-
te
Te
lienette kyseenalaistaneet
lienette kyseenalaistanut
ette liene kyseenalaistaneet
ette liene kyseenalaistanut
he kyseenalaistanevat eivät kyseenalaistane he lienevät kyseenalaistaneet eivät liene kyseenalaistaneet
passiivi kyseenalaistettaneen ei kyseenalaistettane passiivi lienee kyseenalaistettu ei liene kyseenalaistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kyseenalaista älä kyseenalaista sinä
hän kyseenalaistakoon älköön kyseenalaistako hän olkoon kyseenalaistanut älköön olko kyseenalaistanut
me kyseenalaistakaamme älkäämme kyseenalaistako me
te
Te
kyseenalaistakaa
-"-
älkää kyseenalaistako
-"-
te
Te
he kyseenalaistakoot älkööt kyseenalaistako he olkoot kyseenalaistaneet älkööt olko kyseenalaistaneet
passiivi kyseenalaistettakoon älköön kyseenalaistettako passiivi olkoon kyseenalaistettu älköön olko kyseenalaistettu

Nominaalimuodot

[muokkaa]
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kyseenalaistaa preesens kyseenalaistava kyseenalaistettava
pitkä 1. kyseenalaistaakseen1 perfekti kyseenalaistanut kyseenalaistettu
2. inessiivi kyseenalaistaessa2 kyseenalaistettaessa agentti kyseenalaistama4
instruktiivi kyseenalaistaen kielteinen agentti kyseenalaistamaton
3. inessiivi kyseenalaistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kyseenalaistamasta
illatiivi kyseenalaistamaan
adessiivi kyseenalaistamalla
abessiivi kyseenalaistamatta
instruktiivi kyseenalaistaman kyseenalaistettaman
4. kyseenalaistaminen
5 kyseenalaistamaisillaan3