Liite:Verbitaivutus/suomi/kuvastua

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvastun en kuvastu minä olen kuvastunut en ole kuvastunut
sinä kuvastut et kuvastu sinä olet kuvastunut et ole kuvastunut
hän kuvastuu ei kuvastu hän on kuvastunut ei ole kuvastunut
me kuvastumme emme kuvastu me olemme kuvastuneet emme ole kuvastuneet
te
Te
kuvastutte
-"-
ette kuvastu
-"-
te
Te
olette kuvastuneet
olette kuvastunut
ette ole kuvastuneet
ette ole kuvastunut
he kuvastuvat eivät kuvastu he ovat kuvastuneet eivät ole kuvastuneet
passiivi kuvastutaan ei kuvastuta passiivi on kuvastuttu ei ole kuvastuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvastuin en kuvastunut minä olin kuvastunut en ollut kuvastunut
sinä kuvastuit et kuvastunut sinä olit kuvastunut et ollut kuvastunut
hän kuvastui ei kuvastunut hän oli kuvastunut ei ollut kuvastunut
me kuvastuimme emme kuvastuneet me olimme kuvastuneet emme olleet kuvastuneet
te
Te
kuvastuitte
-"-
ette kuvastuneet
ette kuvastunut
te
Te
olitte kuvastuneet
olitte kuvastunut
ette olleet kuvastuneet
ette olleet kuvastunut
he kuvastuivat eivät kuvastuneet he olivat kuvastuneet eivät olleet kuvastuneet
passiivi kuvastuttiin ei kuvastuttu passiivi oli kuvastuttu ei ollut kuvastuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvastuisin en kuvastuisi minä olisin kuvastunut en olisi kuvastunut
sinä kuvastuisit et kuvastuisi sinä olisit kuvastunut et olisi kuvastunut
hän kuvastuisi ei kuvastuisi hän olisi kuvastunut ei olisi kuvastunut
me kuvastuisimme emme kuvastuisi me olisimme kuvastuneet emme olisi kuvastuneet
te
Te
kuvastuisitte
-"-
ette kuvastuisi
-"-
te
Te
olisitte kuvastuneet
olisitte kuvastunut
ette olisi kuvastuneet
ette olisi kuvastunut
he kuvastuisivat eivät kuvastuisi he olisivat kuvastuneet eivät olisi kuvastuneet
passiivi kuvastuttaisiin ei kuvastuttaisi passiivi olisi kuvastuttu ei olisi kuvastuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvastunen en kuvastune minä lienen kuvastunut en liene kuvastunut
sinä kuvastunet et kuvastune sinä lienet kuvastunut et liene kuvastunut
hän kuvastunee ei kuvastune hän lienee kuvastunut ei liene kuvastunut
me kuvastunemme emme kuvastune me lienemme kuvastuneet emme liene kuvastuneet
te
Te
kuvastunette
-"-
ette kuvastune
-"-
te
Te
lienette kuvastuneet
lienette kuvastunut
ette liene kuvastuneet
ette liene kuvastunut
he kuvastunevat eivät kuvastune he lienevät kuvastuneet eivät liene kuvastuneet
passiivi kuvastuttaneen ei kuvastuttane passiivi lienee kuvastuttu ei liene kuvastuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuvastu älä kuvastu sinä
hän kuvastukoon älköön kuvastuko hän olkoon kuvastunut älköön olko kuvastunut
me kuvastukaamme älkäämme kuvastuko me
te
Te
kuvastukaa
-"-
älkää kuvastuko
-"-
te
Te
he kuvastukoot älkööt kuvastuko he olkoot kuvastuneet älkööt olko kuvastuneet
passiivi kuvastuttakoon älköön kuvastuttako passiivi olkoon kuvastuttu älköön olko kuvastuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuvastua preesens kuvastuva kuvastuttava
pitkä 1. kuvastuakseen1 perfekti kuvastunut kuvastuttu
2. inessiivi kuvastuessa2 kuvastuttaessa agentti kuvastuma4
instruktiivi kuvastuen kielteinen agentti kuvastumaton
3. inessiivi kuvastumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kuvastumasta
illatiivi kuvastumaan
adessiivi kuvastumalla
abessiivi kuvastumatta
instruktiivi kuvastuman kuvastuttaman
4. nominatiivi kuvastuminen
partitiivi kuvastumista
5 kuvastumaisillaan3