Liite:Verbitaivutus/suomi/kuvailla

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvailen en kuvaile minä olen kuvaillut en ole kuvaillut
sinä kuvailet et kuvaile sinä olet kuvaillut et ole kuvaillut
hän kuvailee ei kuvaile hän on kuvaillut ei ole kuvaillut
me kuvailemme emme kuvaile me olemme kuvailleet emme ole kuvailleet
te
Te
kuvailette
-"-
ette kuvaile
-"-
te
Te
olette kuvailleet
olette kuvaillut
ette ole kuvailleet
ette ole kuvaillut
he kuvailevat eivät kuvaile he ovat kuvailleet eivät ole kuvailleet
passiivi kuvaillaan ei kuvailla passiivi on kuvailtu ei ole kuvailtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvailin en kuvaillut minä olin kuvaillut en ollut kuvaillut
sinä kuvailit et kuvaillut sinä olit kuvaillut et ollut kuvaillut
hän kuvaili ei kuvaillut hän oli kuvaillut ei ollut kuvaillut
me kuvailimme emme kuvailleet me olimme kuvailleet emme olleet kuvailleet
te
Te
kuvailitte
-"-
ette kuvailleet
ette kuvaillut
te
Te
olitte kuvailleet
olitte kuvaillut
ette olleet kuvailleet
ette olleet kuvaillut
he kuvailivat eivät kuvailleet he olivat kuvailleet eivät olleet kuvailleet
passiivi kuvailtiin ei kuvailtu passiivi oli kuvailtu ei ollut kuvailtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvailisin en kuvailisi minä olisin kuvaillut en olisi kuvaillut
sinä kuvailisit et kuvailisi sinä olisit kuvaillut et olisi kuvaillut
hän kuvailisi ei kuvailisi hän olisi kuvaillut ei olisi kuvaillut
me kuvailisimme emme kuvailisi me olisimme kuvailleet emme olisi kuvailleet
te
Te
kuvailisitte
-"-
ette kuvailisi
-"-
te
Te
olisitte kuvailleet
olisitte kuvaillut
ette olisi kuvailleet
ette olisi kuvaillut
he kuvailisivat eivät kuvailisi he olisivat kuvailleet eivät olisi kuvailleet
passiivi kuvailtaisiin ei kuvailtaisi passiivi olisi kuvailtu ei olisi kuvailtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kuvaillen en kuvaille minä lienen kuvaillut en liene kuvaillut
sinä kuvaillet et kuvaille sinä lienet kuvaillut et liene kuvaillut
hän kuvaillee ei kuvaille hän lienee kuvaillut ei liene kuvaillut
me kuvaillemme emme kuvaille me lienemme kuvailleet emme liene kuvailleet
te
Te
kuvaillette
-"-
ette kuvaille
-"-
te
Te
lienette kuvailleet
lienette kuvaillut
ette liene kuvailleet
ette liene kuvaillut
he kuvaillevat eivät kuvaille he lienevät kuvailleet eivät liene kuvailleet
passiivi kuvailtaneen ei kuvailtane passiivi lienee kuvailtu ei liene kuvailtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kuvaile älä kuvaile sinä
hän kuvailkoon älköön kuvailko hän olkoon kuvaillut älköön olko kuvaillut
me kuvailkaamme älkäämme kuvailko me
te
Te
kuvailkaa
-"-
älkää kuvailko
-"-
te
Te
he kuvailkoot älkööt kuvailko he olkoot kuvailleet älkööt olko kuvailleet
passiivi kuvailtakoon älköön kuvailtako passiivi olkoon kuvailtu älköön olko kuvailtu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kuvailla preesens kuvaileva kuvailtava
pitkä 1. kuvaillakseen1 perfekti kuvaillut kuvailtu
2. inessiivi kuvaillessa2 kuvailtaessa agentti kuvailema4
instruktiivi kuvaillen kielteinen agentti kuvailematon
3. inessiivi kuvailemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kuvailemasta
illatiivi kuvailemaan
adessiivi kuvailemalla
abessiivi kuvailematta
instruktiivi kuvaileman kuvailtaman
4. nominatiivi kuvaileminen
partitiivi kuvailemista
5 kuvailemaisillaan3