Liite:Verbitaivutus/suomi/kilistä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilisen en kilise minä olen kilissyt en ole kilissyt
sinä kiliset et kilise sinä olet kilissyt et ole kilissyt
hän kilisee ei kilise hän on kilissyt ei ole kilissyt
me kilisemme emme kilise me olemme kilisseet emme ole kilisseet
te
Te
kilisette
-"-
ette kilise
-"-
te
Te
olette kilisseet
olette kilissyt
ette ole kilisseet
ette ole kilissyt
he kilisevät eivät kilise he ovat kilisseet eivät ole kilisseet
passiivi kilistään ei kilistä passiivi on kilisty ei ole kilisty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilisin en kilissyt minä olin kilissyt en ollut kilissyt
sinä kilisit et kilissyt sinä olit kilissyt et ollut kilissyt
hän kilisi ei kilissyt hän oli kilissyt ei ollut kilissyt
me kilisimme emme kilisseet me olimme kilisseet emme olleet kilisseet
te
Te
kilisitte
-"-
ette kilisseet
ette kilissyt
te
Te
olitte kilisseet
olitte kilissyt
ette olleet kilisseet
ette olleet kilissyt
he kilisivät eivät kilisseet he olivat kilisseet eivät olleet kilisseet
passiivi kilistiin ei kilisty passiivi oli kilisty ei ollut kilisty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilisisin en kilisisi minä olisin kilissyt en olisi kilissyt
sinä kilisisit et kilisisi sinä olisit kilissyt et olisi kilissyt
hän kilisisi ei kilisisi hän olisi kilissyt ei olisi kilissyt
me kilisisimme emme kilisisi me olisimme kilisseet emme olisi kilisseet
te
Te
kilisisitte
-"-
ette kilisisi
-"-
te
Te
olisitte kilisseet
olisitte kilissyt
ette olisi kilisseet
ette olisi kilissyt
he kilisisivät eivät kilisisi he olisivat kilisseet eivät olisi kilisseet
passiivi kilistäisiin ei kilistäisi passiivi olisi kilisty ei olisi kilisty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kilissen en kilisse minä lienen kilissyt en liene kilissyt
sinä kilisset et kilisse sinä lienet kilissyt et liene kilissyt
hän kilissee ei kilisse hän lienee kilissyt ei liene kilissyt
me kilissemme emme kilisse me lienemme kilisseet emme liene kilisseet
te
Te
kilissette
-"-
ette kilisse
-"-
te
Te
lienette kilisseet
lienette kilissyt
ette liene kilisseet
ette liene kilissyt
he kilissevät eivät kilisse he lienevät kilisseet eivät liene kilisseet
passiivi kilistäneen ei kilistäne passiivi lienee kilisty ei liene kilisty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kilise älä kilise sinä
hän kilisköön älköön kiliskö hän olkoon kilissyt älköön olko kilissyt
me kiliskäämme älkäämme kiliskö me
te
Te
kiliskää
-"-
älkää kiliskö
-"-
te
Te
he kiliskööt älkööt kiliskö he olkoot kilisseet älkööt olko kilisseet
passiivi kilistäköön älköön kilistäkö passiivi olkoon kilisty älköön olko kilisty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kilistä preesens kilisevä kilistävä
pitkä 1. kilistäkseen1 perfekti kilissyt kilisty
2. inessiivi kilistessä2 kilistäessä agentti kilisemä4
instruktiivi kilisten kielteinen agentti kilisemätön
3. inessiivi kilisemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kilisemästä
illatiivi kilisemään
adessiivi kilisemällä
abessiivi kilisemättä
instruktiivi kilisemän kilistämän
4. nominatiivi kiliseminen
partitiivi kilisemistä
5 kilisemäisillään3