Liite:Verbitaivutus/suomi/kiiruhtaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kiiruhda-
vahva vokaalivartalo kiiruhta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiiruhdan en kiiruhda minä olen kiiruhtanut en ole kiiruhtanut
sinä kiiruhdat et kiiruhda sinä olet kiiruhtanut et ole kiiruhtanut
hän kiiruhtaa ei kiiruhda hän on kiiruhtanut ei ole kiiruhtanut
me kiiruhdamme emme kiiruhda me olemme kiiruhtaneet emme ole kiiruhtaneet
te
Te
kiiruhdatte
-"-
ette kiiruhda
-"-
te
Te
olette kiiruhtaneet
olette kiiruhtanut
ette ole kiiruhtaneet
ette ole kiiruhtanut
he kiiruhtavat eivät kiiruhda he ovat kiiruhtaneet eivät ole kiiruhtaneet
passiivi kiiruhdetaan ei kiiruhdeta passiivi on kiiruhdettu ei ole kiiruhdettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiiruhdin
kiiruhsin
en kiiruhtanut minä olin kiiruhtanut en ollut kiiruhtanut
sinä kiiruhdit
kiiruhsit
et kiiruhtanut sinä olit kiiruhtanut et ollut kiiruhtanut
hän kiiruhti
kiiruhsi
ei kiiruhtanut hän oli kiiruhtanut ei ollut kiiruhtanut
me kiiruhdimme
kiiruhsimme
emme kiiruhtaneet me olimme kiiruhtaneet emme olleet kiiruhtaneet
te
Te
kiiruhditte
kiiruhsitte
-"-
ette kiiruhtaneet
ette kiiruhtanut
te
Te
olitte kiiruhtaneet
olitte kiiruhtanut
ette olleet kiiruhtaneet
ette olleet kiiruhtanut
he kiiruhtivat
kiiruhsivat
eivät kiiruhtaneet he olivat kiiruhtaneet eivät olleet kiiruhtaneet
passiivi kiiruhdettiin ei kiiruhdettu passiivi oli kiiruhdettu ei ollut kiiruhdettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiiruhtaisin en kiiruhtaisi minä olisin kiiruhtanut en olisi kiiruhtanut
sinä kiiruhtaisit et kiiruhtaisi sinä olisit kiiruhtanut et olisi kiiruhtanut
hän kiiruhtaisi ei kiiruhtaisi hän olisi kiiruhtanut ei olisi kiiruhtanut
me kiiruhtaisimme emme kiiruhtaisi me olisimme kiiruhtaneet emme olisi kiiruhtaneet
te
Te
kiiruhtaisitte
-"-
ette kiiruhtaisi
-"-
te
Te
olisitte kiiruhtaneet
olisitte kiiruhtanut
ette olisi kiiruhtaneet
ette olisi kiiruhtanut
he kiiruhtaisivat eivät kiiruhtaisi he olisivat kiiruhtaneet eivät olisi kiiruhtaneet
passiivi kiiruhdettaisiin ei kiiruhdettaisi passiivi olisi kiiruhdettu ei olisi kiiruhdettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kiiruhtanen en kiiruhtane minä lienen kiiruhtanut en liene kiiruhtanut
sinä kiiruhtanet et kiiruhtane sinä lienet kiiruhtanut et liene kiiruhtanut
hän kiiruhtanee ei kiiruhtane hän lienee kiiruhtanut ei liene kiiruhtanut
me kiiruhtanemme emme kiiruhtane me lienemme kiiruhtaneet emme liene kiiruhtaneet
te
Te
kiiruhtanette
-"-
ette kiiruhtane
-"-
te
Te
lienette kiiruhtaneet
lienette kiiruhtanut
ette liene kiiruhtaneet
ette liene kiiruhtanut
he kiiruhtanevat eivät kiiruhtane he lienevät kiiruhtaneet eivät liene kiiruhtaneet
passiivi kiiruhdettaneen ei kiiruhdettane passiivi lienee kiiruhdettu ei liene kiiruhdettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kiiruhda älä kiiruhda sinä
hän kiiruhtakoon älköön kiiruhtako hän olkoon kiiruhtanut älköön olko kiiruhtanut
me kiiruhtakaamme älkäämme kiiruhtako me
te
Te
kiiruhtakaa
-"-
älkää kiiruhtako
-"-
te
Te
he kiiruhtakoot älkööt kiiruhtako he olkoot kiiruhtaneet älkööt olko kiiruhtaneet
passiivi kiiruhdettakoon älköön kiiruhdettako passiivi olkoon kiiruhdettu älköön olko kiiruhdettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kiiruhtaa preesens kiiruhtava kiiruhdettava
pitkä 1. kiiruhtaakseen1 perfekti kiiruhtanut kiiruhdettu
2. inessiivi kiiruhtaessa2 kiiruhdettaessa agentti kiiruhtama4
instruktiivi kiiruhtaen kielteinen agentti kiiruhtamaton
3. inessiivi kiiruhtamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kiiruhtamasta
illatiivi kiiruhtamaan
adessiivi kiiruhtamalla
abessiivi kiiruhtamatta
instruktiivi kiiruhtaman kiiruhdettaman
4. nominatiivi kiiruhtaminen
partitiivi kiiruhtamista
5 kiiruhtamaisillaan3