Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/kavuta

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo kapua-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kavut-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kapuan en kapua minä olen kavunnut en ole kavunnut
sinä kapuat et kapua sinä olet kavunnut et ole kavunnut
hän kapuaa ei kapua hän on kavunnut ei ole kavunnut
me kapuamme emme kapua me olemme kavunneet emme ole kavunneet
te
Te
kapuatte
-"-
ette kapua
-"-
te
Te
olette kavunneet
olette kavunnut
ette ole kavunneet
ette ole kavunnut
he kapuavat eivät kapua he ovat kavunneet eivät ole kavunneet
passiivi kavutaan ei kavuta passiivi on kavuttu ei ole kavuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kapusin en kavunnut minä olin kavunnut en ollut kavunnut
sinä kapusit et kavunnut sinä olit kavunnut et ollut kavunnut
hän kapusi ei kavunnut hän oli kavunnut ei ollut kavunnut
me kapusimme emme kavunneet me olimme kavunneet emme olleet kavunneet
te
Te
kapusitte
-"-
ette kavunneet
ette kavunnut
te
Te
olitte kavunneet
olitte kavunnut
ette olleet kavunneet
ette olleet kavunnut
he kapusivat eivät kavunneet he olivat kavunneet eivät olleet kavunneet
passiivi kavuttiin ei kavuttu passiivi oli kavuttu ei ollut kavuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kapuaisin
(kapuisin)
en kapuaisi
(kapuisi)
minä olisin kavunnut en olisi kavunnut
sinä kapuaisit
(kapuisit)
et kapuaisi
(kapuisi)
sinä olisit kavunnut et olisi kavunnut
hän kapuaisi
(kapuisi)
ei kapuaisi
(kapuisi)
hän olisi kavunnut ei olisi kavunnut
me kapuaisimme
(kapuisimme)
emme kapuaisi
(kapuisi)
me olisimme kavunneet emme olisi kavunneet
te
Te
kapuaisitte
(kapuisitte)
-"-
ette kapuaisi
(kapuisi)
-"-
te
Te
olisitte kavunneet
olisitte kavunnut
ette olisi kavunneet
ette olisi kavunnut
he kapuaisivat
(kapuisivat )
eivät kapuaisi
(kapuisi)
he olisivat kavunneet eivät olisi kavunneet
passiivi kavuttaisiin ei kavuttaisi passiivi olisi kavuttu ei olisi kavuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kavunnen en kavunne minä lienen kavunnut en liene kavunnut
sinä kavunnet et kavunne sinä lienet kavunnut et liene kavunnut
hän kavunnee ei kavunne hän lienee kavunnut ei liene kavunnut
me kavunnemme emme kavunne me lienemme kavunneet emme liene kavunneet
te
Te
kavunnette
-"-
ette kavunne
-"-
te
Te
lienette kavunneet
lienette kavunnut
ette liene kavunneet
ette liene kavunnut
he kavunnevat eivät kavunne he lienevät kavunneet eivät liene kavunneet
passiivi kavuttaneen ei kavuttane passiivi lienee kavuttu ei liene kavuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kapua älä kapua sinä
hän kavutkoon älköön kavutko hän olkoon kavunnut älköön olko kavunnut
me kavutkaamme älkäämme kavutko me
te
Te
kavutkaa
-"-
älkää kavutko
-"-
te
Te
he kavutkoot älkööt kavutko he olkoot kavunneet älkööt olko kavunneet
passiivi kavuttakoon älköön kavuttako passiivi olkoon kavuttu älköön olko kavuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kavuta preesens kapuava kavuttava
pitkä 1. kavutakseen1 perfekti kavunnut kavuttu
2. inessiivi kavutessa2 kavuttaessa agentti kapuama4
instruktiivi kavuten kielteinen agentti kapuamaton
3. inessiivi kapuamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kapuamasta
illatiivi kapuamaan
adessiivi kapuamalla
abessiivi kapuamatta
instruktiivi kapuaman kavuttaman
4. kapuaminen
5 kapuamaisillaan3