Liite:Verbitaivutus/suomi/kattaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä katan en kata minä olen kattanut en ole kattanut
sinä katat et kata sinä olet kattanut et ole kattanut
hän kattaa ei kata hän on kattanut ei ole kattanut
me katamme emme kata me olemme kattaneet emme ole kattaneet
te
Te
katatte
-"-
ette kata
-"-
te
Te
olette kattaneet
olette kattanut
ette ole kattaneet
ette ole kattanut
he kattavat eivät kata he ovat kattaneet eivät ole kattaneet
passiivi katetaan ei kateta passiivi on katettu ei ole katettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä katoin en kattanut minä olin kattanut en ollut kattanut
sinä katoit et kattanut sinä olit kattanut et ollut kattanut
hän kattoi ei kattanut hän oli kattanut ei ollut kattanut
me katoimme emme kattaneet me olimme kattaneet emme olleet kattaneet
te
Te
katoitte
-"-
ette kattaneet
ette kattanut
te
Te
olitte kattaneet
olitte kattanut
ette olleet kattaneet
ette ollut kattanut
he kattoivat eivät kattaneet he olivat kattaneet eivät olleet kattaneet
passiivi katettiin ei katettu passiivi oli katettu ei ollut katettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kattaisin en kattaisi minä olisin kattanut en olisi kattanut
sinä kattaisit et kattaisi sinä olisit kattanut et olisi kattanut
hän kattaisi ei kattaisi hän olisi kattanut ei olisi kattanut
me kattaisimme emme kattaisi me olisimme kattaneet emme olisi kattaneet
te
Te
kattaisitte
-"-
ette kattaisi
-"-
te
Te
olisitte kattaneet
olisitte kattanut
ette olisi kattaneet
ette olisi kattanut
he kattaisivat eivät kattaisi he olisivat kattaneet eivät olisi kattaneet
passiivi katettaisiin ei katettaisi passiivi olisi katettu ei olisi katettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kattanen en kattane minä lienen kattanut en liene kattanut
sinä kattanet et kattane sinä lienet kattanut et liene kattanut
hän kattanee ei kattane hän lienee kattanut ei liene kattanut
me kattanemme emme kattane me lienemme kattaneet emme liene kattaneet
te
Te
kattanette
-"-
ette kattane
-"-
te
Te
lienette kattaneet
lienette kattanut
ette liene kattaneet
ette liene kattanut
he kattanevat eivät kattane he lienevät kattaneet eivät liene kattaneet
passiivi katettaneen ei katettane passiivi lienee katettu ei liene katettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kata älä kata sinä
hän kattakoon älköön kattako hän olkoon kattanut älköön olko kattanut
me kattakaamme älkäämme kattako me
te
Te
kattakaa
-"-
älkää kattako
-"-
te
Te
he kattakoot älkööt kattako he olkoot kattaneet älkööt olko kattaneet
passiivi katettakoon älköön katettako passiivi olkoon katettu älköön olko katettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kattaa preesens kattava katettava
pitkä 1. kattaakseen1 perfekti kattanut katettu
2. inessiivi kattaessa2 katettaessa agentti kattama4
instruktiivi kattaen kielteinen agentti kattamaton
3. inessiivi kattamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kattamasta
illatiivi kattamaan
adessiivi kattamalla
abessiivi kattamatta
instruktiivi kattaman katettaman
4. nominatiivi kattaminen
partitiivi kattamista
5. kattamaisillaan3