Liite:Verbitaivutus/suomi/jumaloida

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo jumaloi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jumaloin en jumaloi minä olen jumaloinut en ole jumaloinut
sinä jumaloit et jumaloi sinä olet jumaloinut et ole jumaloinut
hän jumaloi ei jumaloi hän on jumaloinut ei ole jumaloinut
me jumaloimme emme jumaloi me olemme jumaloineet emme ole jumaloineet
te
Te
jumaloitte
-"-
ette jumaloi
-"-
te
Te
olette jumaloineet
olette jumaloinut
ette ole jumaloineet
ette ole jumaloinut
he jumaloivat eivät jumaloi he ovat jumaloineet eivät ole jumaloineet
passiivi jumaloidaan ei jumaloida passiivi on jumaloitu ei ole jumaloitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jumaloin en jumaloinut minä olin jumaloinut en ollut jumaloinut
sinä jumaloit et jumaloinut sinä olit jumaloinut et ollut jumaloinut
hän jumaloi ei jumaloinut hän oli jumaloinut ei ollut jumaloinut
me jumaloimme emme jumaloineet me olimme jumaloineet emme olleet jumaloineet
te
Te
jumaloitte
-"-
ette jumaloineet
ette jumaloinut
te
Te
olitte jumaloineet
olitte jumaloinut
ette olleet jumaloineet
ette olleet jumaloinut
he jumaloivat eivät jumaloineet he olivat jumaloineet eivät olleet jumaloineet
passiivi jumaloitiin ei jumaloitu passiivi oli jumaloitu ei ollut jumaloitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jumaloisin en jumaloisi minä olisin jumaloinut en olisi jumaloinut
sinä jumaloisit et jumaloisi sinä olisit jumaloinut et olisi jumaloinut
hän jumaloisi ei jumaloisi hän olisi jumaloinut ei olisi jumaloinut
me jumaloisimme emme jumaloisi me olisimme jumaloineet emme olisi jumaloineet
te
Te
jumaloisitte
-"-
ette jumaloisi
-"-
te
Te
olisitte jumaloineet
olisitte jumaloinut
ette olisi jumaloineet
ette olisi jumaloinut
he jumaloisivat eivät jumaloisi he olisivat jumaloineet eivät olisi jumaloineet
passiivi jumaloitaisiin ei jumaloitaisi passiivi olisi jumaloitu ei olisi jumaloitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jumaloinen en jumaloine minä lienen jumaloinut en liene jumaloinut
sinä jumaloinet et jumaloine sinä lienet jumaloinut et liene jumaloinut
hän jumaloinee ei jumaloine hän lienee jumaloinut ei liene jumaloinut
me jumaloinemme emme jumaloine me lienemme jumaloineet emme liene jumaloineet
te
Te
jumaloinette
-"-
ette jumaloine
-"-
te
Te
lienette jumaloineet
lienette jumaloinut
ette liene jumaloineet
ette liene jumaloinut
he jumaloinevat eivät jumaloine he lienevät jumaloineet eivät liene jumaloineet
passiivi jumaloitaneen ei jumaloitane passiivi lienee jumaloitu ei liene jumaloitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä jumaloi älä jumaloi sinä
hän jumaloikoon älköön jumaloiko hän olkoon jumaloinut älköön olko jumaloinut
me jumaloikaamme älkäämme jumaloiko me
te
Te
jumaloikaa
-"-
älkää jumaloiko
-"-
te
Te
he jumaloikoot älkööt jumaloiko he olkoot jumaloineet älkööt olko jumaloineet
passiivi jumaloitakoon älköön jumaloitako passiivi olkoon jumaloitu älköön olko jumaloitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jumaloida preesens jumaloiva jumaloitava
pitkä 1. jumaloidakseen1 perfekti jumaloinut jumaloitu
2. inessiivi jumaloidessa2 jumaloitaessa agentti jumaloima4
instruktiivi jumaloiden kielteinen agentti jumaloimaton
3. inessiivi jumaloimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi jumaloimasta
illatiivi jumaloimaan
adessiivi jumaloimalla
abessiivi jumaloimatta
instruktiivi jumaloiman jumaloitaman
4. jumaloiminen
5 jumaloimaisillaan3