Liite:Verbitaivutus/suomi/julistaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julistan en julista minä olen julistanut en ole julistanut
sinä julistat et julista sinä olet julistanut et ole julistanut
hän julistaa ei julista hän on julistanut ei ole julistanut
me julistamme emme julista me olemme julistaneet emme ole julistaneet
te
Te
julistatte
-"-
ette julista
-"-
te
Te
olette julistaneet
olette julistanut
ette ole julistaneet
ette ole julistanut
he julistavat eivät julista he ovat julistaneet eivät ole julistaneet
passiivi julistetaan ei julisteta passiivi on julistettu ei ole julistettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julistin en julistanut minä olin julistanut en ollut julistanut
sinä julistit et julistanut sinä olit julistanut et ollut julistanut
hän julisti ei julistanut hän oli julistanut ei ollut julistanut
me julistimme emme julistaneet me olimme julistaneet emme olleet julistaneet
te
Te
julistitte
-"-
ette julistaneet
ette julistanut
te
Te
olitte julistaneet
olitte julistanut
ette olleet julistaneet
ette olleet julistanut
he julistivat eivät julistaneet he olivat julistaneet eivät olleet julistaneet
passiivi julistettiin ei julistettu passiivi oli julistettu ei ollut julistettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julistaisin en julistaisi minä olisin julistanut en olisi julistanut
sinä julistaisit et julistaisi sinä olisit julistanut et olisi julistanut
hän julistaisi ei julistaisi hän olisi julistanut ei olisi julistanut
me julistaisimme emme julistaisi me olisimme julistaneet emme olisi julistaneet
te
Te
julistaisitte
-"-
ette julistaisi
-"-
te
Te
olisitte julistaneet
olisitte julistanut
ette olisi julistaneet
ette olisi julistanut
he julistaisivat eivät julistaisi he olisivat julistaneet eivät olisi julistaneet
passiivi julistettaisiin ei julistettaisi passiivi olisi julistettu ei olisi julistettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä julistanen en julistane minä lienen julistanut en liene julistanut
sinä julistanet et julistane sinä lienet julistanut et liene julistanut
hän julistanee ei julistane hän lienee julistanut ei liene julistanut
me julistanemme emme julistane me lienemme julistaneet emme liene julistaneet
te
Te
julistanette
-"-
ette julistane
-"-
te
Te
lienette julistaneet
lienette julistanut
ette liene julistaneet
ette liene julistanut
he julistanevat eivät julistane he lienevät julistaneet eivät liene julistaneet
passiivi julistettaneen ei julistettane passiivi lienee julistettu ei liene julistettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä julista älä julista sinä
hän julistakoon älköön julistako hän olkoon julistanut älköön olko julistanut
me julistakaamme älkäämme julistako me
te
Te
julistakaa
-"-
älkää julistako
-"-
te
Te
he julistakoot älkööt julistako he olkoot julistaneet älkööt olko julistaneet
passiivi julistettakoon älköön julistettako passiivi olkoon julistettu älköön olko julistettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. julistaa preesens julistava julistettava
pitkä 1. julistaakseen1 perfekti julistanut julistettu
2. inessiivi julistaessa2 julistettaessa agentti julistama4
instruktiivi julistaen kielteinen agentti julistamaton
3. inessiivi julistamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi julistamasta
illatiivi julistamaan
adessiivi julistamalla
abessiivi julistamatta
instruktiivi julistaman julistettaman
4. nominatiivi julistaminen
partitiivi julistamista
5. julistamaisillaan3