Liite:Verbitaivutus/suomi/japanintaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vartalot
vokaalivartalo {{{vart.vok}}}
heikko vokaalivartalo {{{vart.heik}}}
vahva vokaalivartalo {{{vart.vah}}}
konsonanttivartalo {{{vart.kons}}}

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä japaninnan en japaninna minä olen japanintanut en ole japanintanut
sinä japaninnat et japaninna sinä olet japanintanut et ole japanintanut
hän japanintaa ei japaninna hän on japanintanut ei ole japanintanut
me japaninnamme emme japaninna me olemme japanintaneet emme ole japanintaneet
te
Te
japaninnatte
-"-
ette japaninna
-"-
te
Te
olette japanintaneet
olette japanintanut
ette ole japanintaneet
ette ole japanintanut
he japanintavat eivät japaninna he ovat japanintaneet eivät ole japanintaneet
passiivi japaninnetaan ei japaninneta passiivi on japaninnettu ei ole japaninnettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä japaninsin en japanintanut minä olin japanintanut en ollut japanintanut
sinä japaninsit et japanintanut sinä olit japanintanut et ollut japanintanut
hän japaninsi ei japanintanut hän oli japanintanut ei ollut japanintanut
me japaninsimme emme japanintaneet me olimme japanintaneet emme olleet japanintaneet
te
Te
japaninsitte
-"-
ette japanintaneet
ette japanintanut
te
Te
olitte japanintaneet
olitte japanintanut
ette olleet japanintaneet
ette olleet japanintanut
he japaninsivat eivät japanintaneet he olivat japanintaneet eivät olleet japanintaneet
passiivi japaninnettiin ei japaninnettu passiivi oli japaninnettu ei ollut japaninnettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä japanintaisin en japanintaisi minä olisin japanintanut en olisi japanintanut
sinä japanintaisit et japanintaisi sinä olisit japanintanut et olisi japanintanut
hän japanintaisi ei japanintaisi hän olisi japanintanut ei olisi japanintanut
me japanintaisimme emme japanintaisi me olisimme japanintaneet emme olisi japanintaneet
te
Te
japanintaisitte
-"-
ette japanintaisi
-"-
te
Te
olisitte japanintaneet
olisitte japanintanut
ette olisi japanintaneet
ette olisi japanintanut
he japanintaisivat eivät japanintaisi he olisivat japanintaneet eivät olisi japanintaneet
passiivi japaninnettaisiin ei japaninnettaisi passiivi olisi japaninnettu ei olisi japaninnettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä japanintanen en japanintane minä lienen japanintanut en liene japanintanut
sinä japanintanet et japanintane sinä lienet japanintanut et liene japanintanut
hän japanintanee ei japanintane hän lienee japanintanut ei liene japanintanut
me japanintanemme emme japanintane me lienemme japanintaneet emme liene japanintaneet
te
Te
japanintanette
-"-
ette japanintane
-"-
te
Te
lienette japanintaneet
lienette japanintanut
ette liene japanintaneet
ette liene japanintanut
he japanintanevat eivät japanintane he lienevät japanintaneet eivät liene japanintaneet
passiivi japaninnettaneen ei japaninnettane passiivi lienee japaninnettu ei liene japaninnettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä japaninna älä japaninna sinä
hän japanintakoon älköön japanintako hän olkoon japanintanut älköön olko japanintanut
me japanintakaamme älkäämme japanintako me
te
Te
japanintakaa
-"-
älkää japanintako
-"-
te
Te
he japanintakoot älkööt japanintako he olkoot japanintaneet älkööt olko japanintaneet
passiivi japaninnettakoon älköön japaninnettako passiivi olkoon japaninnettu älköön olko japaninnettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. japanintaa preesens japanintava japaninnettava
pitkä 1. japanintaakseen1 perfekti japanintanut japaninnettu
2. inessiivi japanintaessa2 japaninnettaessa agentti japanintama4
instruktiivi japanintaen kielteinen agentti japanintamaton
3. inessiivi japanintamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi japanintamasta
illatiivi japanintamaan
adessiivi japanintamalla
abessiivi japanintamatta
instruktiivi japanintaman japaninnettaman
4. nominatiivi japanintaminen
partitiivi japanintamista
5 japanintamaisillaan3