Liite:Verbitaivutus/suomi/inspiroida

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä inspiroin en inspiroi minä olen inspiroinut en ole inspiroinut
sinä inspiroit et inspiroi sinä olet inspiroinut et ole inspiroinut
hän inspiroi ei inspiroi hän on inspiroinut ei ole inspiroinut
me inspiroimme emme inspiroi me olemme inspiroineet emme ole inspiroineet
te
Te
inspiroitte
-"-
ette inspiroi
-"-
te
Te
olette inspiroineet
olette inspiroinut
ette ole inspiroineet
ette ole inspiroinut
he inspiroivat eivät inspiroi he ovat inspiroineet eivät ole inspiroineet
passiivi inspiroidaan ei inspiroida passiivi on inspiroitu ei ole inspiroitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä inspiroin en inspiroinut minä olin inspiroinut en ollut inspiroinut
sinä inspiroit et inspiroinut sinä olit inspiroinut et ollut inspiroinut
hän inspiroi ei inspiroinut hän oli inspiroinut ei ollut inspiroinut
me inspiroimme emme inspiroineet me olimme inspiroineet emme olleet inspiroineet
te
Te
inspiroitte
-"-
ette inspiroineet
ette inspiroinut
te
Te
olitte inspiroineet
olitte inspiroinut
ette olleet inspiroineet
ette olleet inspiroinut
he inspiroivat eivät inspiroineet he olivat inspiroineet eivät olleet inspiroineet
passiivi inspiroitiin ei inspiroitu passiivi oli inspiroitu ei ollut inspiroitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä inspiroisin en inspiroisi minä olisin inspiroinut en olisi inspiroinut
sinä inspiroisit et inspiroisi sinä olisit inspiroinut et olisi inspiroinut
hän inspiroisi ei inspiroisi hän olisi inspiroinut ei olisi inspiroinut
me inspiroisimme emme inspiroisi me olisimme inspiroineet emme olisi inspiroineet
te
Te
inspiroisitte
-"-
ette inspiroisi
-"-
te
Te
olisitte inspiroineet
olisitte inspiroinut
ette olisi inspiroineet
ette olisi inspiroinut
he inspiroisivat eivät inspiroisi he olisivat inspiroineet eivät olisi inspiroineet
passiivi inspiroitaisiin ei inspiroitaisi passiivi olisi inspiroitu ei olisi inspiroitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä inspiroinen en inspiroine minä lienen inspiroinut en liene inspiroinut
sinä inspiroinet et inspiroine sinä lienet inspiroinut et liene inspiroinut
hän inspiroinee ei inspiroine hän lienee inspiroinut ei liene inspiroinut
me inspiroinemme emme inspiroine me lienemme inspiroineet emme liene inspiroineet
te
Te
inspiroinette
-"-
ette inspiroine
-"-
te
Te
lienette inspiroineet
lienette inspiroinut
ette liene inspiroineet
ette liene inspiroinut
he inspiroinevat eivät inspiroine he lienevät inspiroineet eivät liene inspiroineet
passiivi inspiroitaneen ei inspiroitane passiivi lienee inspiroitu ei liene inspiroitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä inspiroi älä inspiroi sinä
hän inspiroikoon älköön inspiroiko hän olkoon inspiroinut älköön olko inspiroinut
me inspiroikaamme älkäämme inspiroiko me
te
Te
inspiroikaa
-"-
älkää inspiroiko
-"-
te
Te
he inspiroikoot älkööt inspiroiko he olkoot inspiroineet älkööt olko inspiroineet
passiivi inspiroitakoon älköön inspiroitako passiivi olkoon inspiroitu älköön olko inspiroitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. inspiroida preesens inspiroiva inspiroitava
pitkä 1. inspiroidakseen1 perfekti inspiroinut inspiroitu
2. inessiivi inspiroidessa2 inspiroitaessa agentti inspiroima4
instruktiivi inspiroiden kielteinen agentti inspiroimaton
3. inessiivi inspiroimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi inspiroimasta
illatiivi inspiroimaan
adessiivi inspiroimalla
abessiivi inspiroimatta
instruktiivi inspiroiman inspiroitaman
4. nominatiivi inspiroiminen
partitiivi inspiroimista
5 inspiroimaisillaan3