Liite:Verbitaivutus/suomi/huonontaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo huononna-
vahva vokaalivartalo huononta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huononnan en huononna minä olen huonontanut en ole huonontanut
sinä huononnat et huononna sinä olet huonontanut et ole huonontanut
hän huonontaa ei huononna hän on huonontanut ei ole huonontanut
me huononnamme emme huononna me olemme huonontaneet emme ole huonontaneet
te
Te
huononnatte
-"-
ette huononna
-"-
te
Te
olette huonontaneet
olette huonontanut
ette ole huonontaneet
ette ole huonontanut
he huonontavat eivät huononna he ovat huonontaneet eivät ole huonontaneet
passiivi huononnetaan ei huononneta passiivi on huononnettu ei ole huononnettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huononsin en huonontanut minä olin huonontanut en ollut huonontanut
sinä huononsit et huonontanut sinä olit huonontanut et ollut huonontanut
hän huononsi ei huonontanut hän oli huonontanut ei ollut huonontanut
me huononsimme emme huonontaneet me olimme huonontaneet emme olleet huonontaneet
te
Te
huononsitte
-"-
ette huonontaneet
ette huonontanut
te
Te
olitte huonontaneet
olitte huonontanut
ette olleet huonontaneet
ette olleet huonontanut
he huononsivat eivät huonontaneet he olivat huonontaneet eivät olleet huonontaneet
passiivi huononnettiin ei huononnettu passiivi oli huononnettu ei ollut huononnettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huonontaisin en huonontaisi minä olisin huonontanut en olisi huonontanut
sinä huonontaisit et huonontaisi sinä olisit huonontanut et olisi huonontanut
hän huonontaisi ei huonontaisi hän olisi huonontanut ei olisi huonontanut
me huonontaisimme emme huonontaisi me olisimme huonontaneet emme olisi huonontaneet
te
Te
huonontaisitte
-"-
ette huonontaisi
-"-
te
Te
olisitte huonontaneet
olisitte huonontanut
ette olisi huonontaneet
ette olisi huonontanut
he huonontaisivat eivät huonontaisi he olisivat huonontaneet eivät olisi huonontaneet
passiivi huononnettaisiin ei huononnettaisi passiivi olisi huononnettu ei olisi huononnettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huonontanen en huonontane minä lienen huonontanut en liene huonontanut
sinä huonontanet et huonontane sinä lienet huonontanut et liene huonontanut
hän huonontanee ei huonontane hän lienee huonontanut ei liene huonontanut
me huonontanemme emme huonontane me lienemme huonontaneet emme liene huonontaneet
te
Te
huonontanette
-"-
ette huonontane
-"-
te
Te
lienette huonontaneet
lienette huonontanut
ette liene huonontaneet
ette liene huonontanut
he huonontanevat eivät huonontane he lienevät huonontaneet eivät liene huonontaneet
passiivi huononnettaneen ei huononnettane passiivi lienee huononnettu ei liene huononnettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä huononna älä huononna sinä
hän huonontakoon älköön huonontako hän olkoon huonontanut älköön olko huonontanut
me huonontakaamme älkäämme huonontako me
te
Te
huonontakaa
-"-
älkää huonontako
-"-
te
Te
he huonontakoot älkööt huonontako he olkoot huonontaneet älkööt olko huonontaneet
passiivi huononnettakoon älköön huononnettako passiivi olkoon huononnettu älköön olko huononnettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. huonontaa preesens huonontava huononnettava
pitkä 1. huonontaakseen1 perfekti huonontanut huononnettu
2. inessiivi huonontaessa2 huononnettaessa agentti huonontama4
instruktiivi huonontaen kielteinen agentti huonontamaton
3. inessiivi huonontamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi huonontamasta
illatiivi huonontamaan
adessiivi huonontamalla
abessiivi huonontamatta
instruktiivi huonontaman huononnettaman
4. huonontaminen
5 huonontamaisillaan3