Liite:Verbitaivutus/suomi/holhota

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä holhoan en holhoa minä olen holhonnut en ole holhonnut
sinä holhoat et holhoa sinä olet holhonnut et ole holhonnut
hän holhoaa ei holhoa hän on holhonnut ei ole holhonnut
me holhoamme emme holhoa me olemme holhonneet emme ole holhonneet
te
Te
holhoatte
-"-
ette holhoa
-"-
te
Te
olette holhonneet
olette holhonnut
ette ole holhonneet
ette ole holhonnut
he holhoavat eivät holhoa he ovat holhonneet eivät ole holhonneet
passiivi holhotaan ei holhota passiivi on holhottu ei ole holhottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä holhosin en holhonnut minä olin holhonnut en ollut holhonnut
sinä holhosit et holhonnut sinä olit holhonnut et ollut holhonnut
hän holhosi ei holhonnut hän oli holhonnut ei ollut holhonnut
me holhosimme emme holhonneet me olimme holhonneet emme olleet holhonneet
te
Te
holhositte
-"-
ette holhonneet
ette holhonnut
te
Te
olitte holhonneet
olitte holhonnut
ette olleet holhonneet
ette ollut holhonnut
he holhosivat eivät holhonneet he olivat holhonneet eivät olleet holhonneet
passiivi holhottiin ei holhottu passiivi oli holhottu ei ollut holhottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä holhoaisin
(holhoisin)
en holhoaisi
(holhoisi)
minä olisin holhonnut en olisi holhonnut
sinä holhoaisit
(holhoisit)
et holhoaisi
(holhoisi)
sinä olisit holhonnut et olisi holhonnut
hän holhoaisi
(holhoisi)
ei holhoaisi
(holhoisi)
hän olisi holhonnut ei olisi holhonnut
me holhoaisimme
(holhoisimme)
emme holhoaisi
(holhoisi)
me olisimme holhonneet emme olisi holhonneet
te
Te
holhoaisitte
(holhoisitte)
-"-
ette holhoaisi
(holhoisi)
-"-
te
Te
olisitte holhonneet
olisitte holhonnut
ette olisi holhonneet
ette olisi holhonnut
he holhoaisivat
(holhoisivat)
eivät holhoaisi
(holhoisi)
he olisivat holhonneet eivät olisi holhonneet
passiivi holhottaisiin ei holhottaisi passiivi olisi holhottu ei olisi holhottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä holhonnen en holhonne minä lienen holhonnut en liene holhonnut
sinä holhonnet et holhonne sinä lienet holhonnut et liene holhonnut
hän holhonnee ei holhonne hän lienee holhonnut ei liene holhonnut
me holhonnemme emme holhonne me lienemme holhonneet emme liene holhonneet
te
Te
holhonnette
-"-
ette holhonne
-"-
te
Te
lienette holhonneet
lienette holhonnut
ette liene holhonneet
ette liene holhonnut
he holhonnevat eivät holhonne he lienevät holhonneet eivät liene holhonneet
passiivi holhottaneen ei holhottane passiivi lienee holhottu ei liene holhottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä holhoa älä holhoa sinä
hän holhotkoon älköön holhotko hän olkoon holhonnut älköön olko holhonnut
me holhotkaamme älkäämme holhotko me
te
Te
holhotkaa
-"-
älkää holhotko
-"-
te
Te
he holhotkoot älkööt holhotko he olkoot holhonneet älkööt olko holhonneet
passiivi holhottakoon älköön holhottako passiivi olkoon holhottu älköön olko holhottu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. holhota preesens holhoava holhottava
pitkä 1. holhotakseen1 perfekti holhonnut holhottu
2. inessiivi holhotessa2 holhottaessa agentti holhoama4
instruktiivi holhoten kielteinen agentti holhoamaton
3. inessiivi holhoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi holhoamasta
illatiivi holhoamaan
adessiivi holhoamalla
abessiivi holhoamatta
instruktiivi holhoaman holhottaman
4. nominatiivi holhoaminen
partitiivi holhoamista
5. holhoamaisillaan3