Liite:Verbitaivutus/suomi/helpontaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helponnan en helponna minä olen helpontanut en ole helpontanut
sinä helponnat et helponna sinä olet helpontanut et ole helpontanut
hän helpontaa ei helponna hän on helpontanut ei ole helpontanut
me helponnamme emme helponna me olemme helpontaneet emme ole helpontaneet
te
Te
helponnatte
-"-
ette helponna
-"-
te
Te
olette helpontaneet
olette helpontanut
ette ole helpontaneet
ette ole helpontanut
he helpontavat eivät helponna he ovat helpontaneet eivät ole helpontaneet
passiivi helponnetaan ei helponneta passiivi on helponnettu ei ole helponnettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helponsin en helpontanut minä olin helpontanut en ollut helpontanut
sinä helponsit et helpontanut sinä olit helpontanut et ollut helpontanut
hän helponsi ei helpontanut hän oli helpontanut ei ollut helpontanut
me helponsimme emme helpontaneet me olimme helpontaneet emme olleet helpontaneet
te
Te
helponsitte
-"-
ette helpontaneet
ette helpontanut
te
Te
olitte helpontaneet
olitte helpontanut
ette olleet helpontaneet
ette olleet helpontanut
he helponsivat eivät helpontaneet he olivat helpontaneet eivät olleet helpontaneet
passiivi helponnettiin ei helponnettu passiivi oli helponnettu ei ollut helponnettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helpontaisin en helpontaisi minä olisin helpontanut en olisi helpontanut
sinä helpontaisit et helpontaisi sinä olisit helpontanut et olisi helpontanut
hän helpontaisi ei helpontaisi hän olisi helpontanut ei olisi helpontanut
me helpontaisimme emme helpontaisi me olisimme helpontaneet emme olisi helpontaneet
te
Te
helpontaisitte
-"-
ette helpontaisi
-"-
te
Te
olisitte helpontaneet
olisitte helpontanut
ette olisi helpontaneet
ette olisi helpontanut
he helpontaisivat eivät helpontaisi he olisivat helpontaneet eivät olisi helpontaneet
passiivi helponnettaisiin ei helponnettaisi passiivi olisi helponnettu ei olisi helponnettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä helpontanen en helpontane minä lienen helpontanut en liene helpontanut
sinä helpontanet et helpontane sinä lienet helpontanut et liene helpontanut
hän helpontanee ei helpontane hän lienee helpontanut ei liene helpontanut
me helpontanemme emme helpontane me lienemme helpontaneet emme liene helpontaneet
te
Te
helpontanette
-"-
ette helpontane
-"-
te
Te
lienette helpontaneet
lienette helpontanut
ette liene helpontaneet
ette liene helpontanut
he helpontanevat eivät helpontane he lienevät helpontaneet eivät liene helpontaneet
passiivi helponnettaneen ei helponnettane passiivi lienee helponnettu ei liene helponnettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä helponna älä helponna sinä
hän helpontakoon älköön helpontako hän olkoon helpontanut älköön olko helpontanut
me helpontakaamme älkäämme helpontako me
te
Te
helpontakaa
-"-
älkää helpontako
-"-
te
Te
he helpontakoot älkööt helpontako he olkoot helpontaneet älkööt olko helpontaneet
passiivi helponnettakoon älköön helponnettako passiivi olkoon helponnettu älköön olko helponnettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. helpontaa preesens helpontava helponnettava
pitkä 1. helpontaakseen1 perfekti helpontanut helponnettu
2. inessiivi helpontaessa2 helponnettaessa agentti helpontama4
instruktiivi helpontaen kielteinen agentti helpontamaton
3. inessiivi helpontamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi helpontamasta
illatiivi helpontamaan
adessiivi helpontamalla
abessiivi helpontamatta
instruktiivi helpontaman helponnettaman
4. nominatiivi helpontaminen
partitiivi helpontamista
5. helpontamaisillaan3