Liite:Verbitaivutus/suomi/halstrata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo halstraa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo halstrat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä halstraan en halstraa minä olen halstrannut en ole halstrannut
sinä halstraat et halstraa sinä olet halstrannut et ole halstrannut
hän halstraa ei halstraa hän on halstrannut ei ole halstrannut
me halstraamme emme halstraa me olemme halstranneet emme ole halstranneet
te
Te
halstraatte
-"-
ette halstraa
-"-
te
Te
olette halstranneet
olette halstrannut
ette ole halstranneet
ette ole halstrannut
he halstraavat eivät halstraa he ovat halstranneet eivät ole halstranneet
passiivi halstrataan ei halstrata passiivi on halstrattu ei ole halstrattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä halstrasin en halstrannut minä olin halstrannut en ollut halstrannut
sinä halstrasit et halstrannut sinä olit halstrannut et ollut halstrannut
hän halstrasi ei halstrannut hän oli halstrannut ei ollut halstrannut
me halstrasimme emme halstranneet me olimme halstranneet emme olleet halstranneet
te
Te
halstrasitte
-"-
ette halstranneet
ette halstrannut
te
Te
olitte halstranneet
olitte halstrannut
ette olleet halstranneet
ette olleet halstrannut
he halstrasivat eivät halstranneet he olivat halstranneet eivät olleet halstranneet
passiivi halstrattiin ei halstrattu passiivi oli halstrattu ei ollut halstrattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä halstraisin en halstraisi minä olisin halstrannut en olisi halstrannut
sinä halstraisit et halstraisi sinä olisit halstrannut et olisi halstrannut
hän halstraisi ei halstraisi hän olisi halstrannut ei olisi halstrannut
me halstraisimme emme halstraisi me olisimme halstranneet emme olisi halstranneet
te
Te
halstraisitte
-"-
ette halstraisi
-"-
te
Te
olisitte halstranneet
olisitte halstrannut
ette olisi halstranneet
ette olisi halstrannut
he halstraisivat eivät halstraisi he olisivat halstranneet eivät olisi halstranneet
passiivi halstrattaisiin ei halstrattaisi passiivi olisi halstrattu ei olisi halstrattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä halstrannen en halstranne minä lienen halstrannut en liene halstrannut
sinä halstrannet et halstranne sinä lienet halstrannut et liene halstrannut
hän halstrannee ei halstranne hän lienee halstrannut ei liene halstrannut
me halstrannemme emme halstranne me lienemme halstranneet emme liene halstranneet
te
Te
halstrannette
-"-
ette halstranne
-"-
te
Te
lienette halstranneet
lienette halstrannut
ette liene halstranneet
ette liene halstrannut
he halstrannevat eivät halstranne he lienevät halstranneet eivät liene halstranneet
passiivi halstrattaneen ei halstrattane passiivi lienee halstrattu ei liene halstrattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä halstraa älä halstraa sinä
hän halstratkoon älköön halstratko hän olkoon halstrannut älköön olko halstrannut
me halstratkaamme älkäämme halstratko me
te
Te
halstratkaa
-"-
älkää halstratko
-"-
te
Te
he halstratkoot älkööt halstratko he olkoot halstranneet älkööt olko halstranneet
passiivi halstrattakoon älköön halstrattako passiivi olkoon halstrattu älköön olko halstrattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. halstrata preesens halstraava halstrattava
pitkä 1. halstratakseen1 perfekti halstrannut halstrattu
2. inessiivi halstratessa2 halstrattaessa agentti halstraama4
instruktiivi halstraten kielteinen agentti halstraamaton
3. inessiivi halstraamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi halstraamasta
illatiivi halstraamaan
adessiivi halstraamalla
abessiivi halstraamatta
instruktiivi halstraaman halstrattaman
4. halstraaminen
5 halstraamaisillaan3