Liite:Verbitaivutus/suomi/diskata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo diskaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo diskat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä diskaan en diskaa minä olen diskannut en ole diskannut
sinä diskaat et diskaa sinä olet diskannut et ole diskannut
hän diskaa ei diskaa hän on diskannut ei ole diskannut
me diskaamme emme diskaa me olemme diskanneet emme ole diskanneet
te
Te
diskaatte
-"-
ette diskaa
-"-
te
Te
olette diskanneet
olette diskannut
ette ole diskanneet
ette ole diskannut
he diskaavat eivät diskaa he ovat diskanneet eivät ole diskanneet
passiivi diskataan ei diskata passiivi on diskattu ei ole diskattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä diskasin en diskannut minä olin diskannut en ollut diskannut
sinä diskasit et diskannut sinä olit diskannut et ollut diskannut
hän diskasi ei diskannut hän oli diskannut ei ollut diskannut
me diskasimme emme diskanneet me olimme diskanneet emme olleet diskanneet
te
Te
diskasitte
-"-
ette diskanneet
ette diskannut
te
Te
olitte diskanneet
olitte diskannut
ette olleet diskanneet
ette olleet diskannut
he diskasivat eivät diskanneet he olivat diskanneet eivät olleet diskanneet
passiivi diskattiin ei diskattu passiivi oli diskattu ei ollut diskattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä diskaisin en diskaisi minä olisin diskannut en olisi diskannut
sinä diskaisit et diskaisi sinä olisit diskannut et olisi diskannut
hän diskaisi ei diskaisi hän olisi diskannut ei olisi diskannut
me diskaisimme emme diskaisi me olisimme diskanneet emme olisi diskanneet
te
Te
diskaisitte
-"-
ette diskaisi
-"-
te
Te
olisitte diskanneet
olisitte diskannut
ette olisi diskanneet
ette olisi diskannut
he diskaisivat eivät diskaisi he olisivat diskanneet eivät olisi diskanneet
passiivi diskattaisiin ei diskattaisi passiivi olisi diskattu ei olisi diskattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä diskannen en diskanne minä lienen diskannut en liene diskannut
sinä diskannet et diskanne sinä lienet diskannut et liene diskannut
hän diskannee ei diskanne hän lienee diskannut ei liene diskannut
me diskannemme emme diskanne me lienemme diskanneet emme liene diskanneet
te
Te
diskannette
-"-
ette diskanne
-"-
te
Te
lienette diskanneet
lienette diskannut
ette liene diskanneet
ette liene diskannut
he diskannevat eivät diskanne he lienevät diskanneet eivät liene diskanneet
passiivi diskattaneen ei diskattane passiivi lienee diskattu ei liene diskattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä diskaa älä diskaa sinä
hän diskatkoon älköön diskatko hän olkoon diskannut älköön olko diskannut
me diskatkaamme älkäämme diskatko me
te
Te
diskatkaa
-"-
älkää diskatko
-"-
te
Te
he diskatkoot älkööt diskatko he olkoot diskanneet älkööt olko diskanneet
passiivi diskattakoon älköön diskattako passiivi olkoon diskattu älköön olko diskattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. diskata preesens diskaava diskattava
pitkä 1. diskatakseen1 perfekti diskannut diskattu
2. inessiivi diskatessa2 diskattaessa agentti diskaama4
instruktiivi diskaten kielteinen agentti diskaamaton
3. inessiivi diskaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi diskaamasta
illatiivi diskaamaan
adessiivi diskaamalla
abessiivi diskaamatta
instruktiivi diskaaman diskattaman
4. diskaaminen
5 diskaamaisillaan3