Liite:Verbitaivutus/suomi/automaattistua

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä automaattistun en automaattistu minä olen automaattistunut en ole automaattistunut
sinä automaattistut et automaattistu sinä olet automaattistunut et ole automaattistunut
hän automaattistuu ei automaattistu hän on automaattistunut ei ole automaattistunut
me automaattistumme emme automaattistu me olemme automaattistuneet emme ole automaattistuneet
te
Te
automaattistutte
-"-
ette automaattistu
-"-
te
Te
olette automaattistuneet
olette automaattistunut
ette ole automaattistuneet
ette ole automaattistunut
he automaattistuvat eivät automaattistu he ovat automaattistuneet eivät ole automaattistuneet
passiivi automaattistutaan ei automaattistuta passiivi on automaattistuttu ei ole automaattistuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä automaattistuin en automaattistunut minä olin automaattistunut en ollut automaattistunut
sinä automaattistuit et automaattistunut sinä olit automaattistunut et ollut automaattistunut
hän automaattistui ei automaattistunut hän oli automaattistunut ei ollut automaattistunut
me automaattistuimme emme automaattistuneet me olimme automaattistuneet emme olleet automaattistuneet
te
Te
automaattistuitte
-"-
ette automaattistuneet
ette automaattistunut
te
Te
olitte automaattistuneet
olitte automaattistunut
ette olleet automaattistuneet
ette ollut automaattistunut
he automaattistuivat eivät automaattistuneet he olivat automaattistuneet eivät olleet automaattistuneet
passiivi automaattistuttiin ei automaattistuttu passiivi oli automaattistuttu ei ollut automaattistuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä automaattistuisin en automaattistuisi minä olisin automaattistunut en olisi automaattistunut
sinä automaattistuisit et automaattistuisi sinä olisit automaattistunut et olisi automaattistunut
hän automaattistuisi ei automaattistuisi hän olisi automaattistunut ei olisi automaattistunut
me automaattistuisimme emme automaattistuisi me olisimme automaattistuneet emme olisi automaattistuneet
te
Te
automaattistuisitte
-"-
ette automaattistuisi
-"-
te
Te
olisitte automaattistuneet
olisitte automaattistunut
ette olisi automaattistuneet
ette olisi automaattistunut
he automaattistuisivat eivät automaattistuisi he olisivat automaattistuneet eivät olisi automaattistuneet
passiivi automaattistuttaisiin ei automaattistuttaisi passiivi olisi automaattistuttu ei olisi automaattistuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä automaattistunen en automaattistune minä lienen automaattistunut en liene automaattistunut
sinä automaattistunet et automaattistune sinä lienet automaattistunut et liene automaattistunut
hän automaattistunee ei automaattistune hän lienee automaattistunut ei liene automaattistunut
me automaattistunemme emme automaattistune me lienemme automaattistuneet emme liene automaattistuneet
te
Te
automaattistunette
-"-
ette automaattistune
-"-
te
Te
lienette automaattistuneet
lienette automaattistunut
ette liene automaattistuneet
ette liene automaattistunut
he automaattistunevat eivät automaattistune he lienevät automaattistuneet eivät liene automaattistuneet
passiivi automaattistuttaneen ei automaattistuttane passiivi lienee automaattistuttu ei liene automaattistuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä automaattistu älä automaattistu sinä
hän automaattistukoon älköön automaattistuko hän olkoon automaattistunut älköön olko automaattistunut
me automaattistukaamme älkäämme automaattistuko me
te
Te
automaattistukaa
-"-
älkää automaattistuko
-"-
te
Te
he automaattistukoot älkööt automaattistuko he olkoot automaattistuneet älkööt olko automaattistuneet
passiivi automaattistuttakoon älköön automaattistuttako passiivi olkoon automaattistuttu älköön olko automaattistuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. automaattistua preesens automaattistuva automaattistuttava
pitkä 1. automaattistuakseen1 perfekti automaattistunut automaattistuttu
2. inessiivi automaattistuessa2 automaattistuttaessa agentti automaattistuma4
instruktiivi automaattistuen kielteinen agentti automaattistumaton
3. inessiivi automaattistumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi automaattistumasta
illatiivi automaattistumaan
adessiivi automaattistumalla
abessiivi automaattistumatta
instruktiivi automaattistuman automaattistuttaman
4. nominatiivi automaattistuminen
partitiivi automaattistumista
5. automaattistumaisillaan3