Liite:Verbitaivutus/suomi/abstraktistua

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstraktistun en abstraktistu minä olen abstraktistunut en ole abstraktistunut
sinä abstraktistut et abstraktistu sinä olet abstraktistunut et ole abstraktistunut
hän abstraktistuu ei abstraktistu hän on abstraktistunut ei ole abstraktistunut
me abstraktistumme emme abstraktistu me olemme abstraktistuneet emme ole abstraktistuneet
te
Te
abstraktistutte
-"-
ette abstraktistu
-"-
te
Te
olette abstraktistuneet
olette abstraktistunut
ette ole abstraktistuneet
ette ole abstraktistunut
he abstraktistuvat eivät abstraktistu he ovat abstraktistuneet eivät ole abstraktistuneet
passiivi abstraktistutaan ei abstraktistuta passiivi on abstraktistuttu ei ole abstraktistuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstraktistuin en abstraktistunut minä olin abstraktistunut en ollut abstraktistunut
sinä abstraktistuit et abstraktistunut sinä olit abstraktistunut et ollut abstraktistunut
hän abstraktistui ei abstraktistunut hän oli abstraktistunut ei ollut abstraktistunut
me abstraktistuimme emme abstraktistuneet me olimme abstraktistuneet emme olleet abstraktistuneet
te
Te
abstraktistuitte
-"-
ette abstraktistuneet
ette abstraktistunut
te
Te
olitte abstraktistuneet
olitte abstraktistunut
ette olleet abstraktistuneet
ette ollut abstraktistunut
he abstraktistuivat eivät abstraktistuneet he olivat abstraktistuneet eivät olleet abstraktistuneet
passiivi abstraktistuttiin ei abstraktistuttu passiivi oli abstraktistuttu ei ollut abstraktistuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstraktistuisin en abstraktistuisi minä olisin abstraktistunut en olisi abstraktistunut
sinä abstraktistuisit et abstraktistuisi sinä olisit abstraktistunut et olisi abstraktistunut
hän abstraktistuisi ei abstraktistuisi hän olisi abstraktistunut ei olisi abstraktistunut
me abstraktistuisimme emme abstraktistuisi me olisimme abstraktistuneet emme olisi abstraktistuneet
te
Te
abstraktistuisitte
-"-
ette abstraktistuisi
-"-
te
Te
olisitte abstraktistuneet
olisitte abstraktistunut
ette olisi abstraktistuneet
ette olisi abstraktistunut
he abstraktistuisivat eivät abstraktistuisi he olisivat abstraktistuneet eivät olisi abstraktistuneet
passiivi abstraktistuttaisiin ei abstraktistuttaisi passiivi olisi abstraktistuttu ei olisi abstraktistuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstraktistunen en abstraktistune minä lienen abstraktistunut en liene abstraktistunut
sinä abstraktistunet et abstraktistune sinä lienet abstraktistunut et liene abstraktistunut
hän abstraktistunee ei abstraktistune hän lienee abstraktistunut ei liene abstraktistunut
me abstraktistunemme emme abstraktistune me lienemme abstraktistuneet emme liene abstraktistuneet
te
Te
abstraktistunette
-"-
ette abstraktistune
-"-
te
Te
lienette abstraktistuneet
lienette abstraktistunut
ette liene abstraktistuneet
ette liene abstraktistunut
he abstraktistunevat eivät abstraktistune he lienevät abstraktistuneet eivät liene abstraktistuneet
passiivi abstraktistuttaneen ei abstraktistuttane passiivi lienee abstraktistuttu ei liene abstraktistuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä abstraktistu älä abstraktistu sinä
hän abstraktistukoon älköön abstraktistuko hän olkoon abstraktistunut älköön olko abstraktistunut
me abstraktistukaamme älkäämme abstraktistuko me
te
Te
abstraktistukaa
-"-
älkää abstraktistuko
-"-
te
Te
he abstraktistukoot älkööt abstraktistuko he olkoot abstraktistuneet älkööt olko abstraktistuneet
passiivi abstraktistuttakoon älköön abstraktistuttako passiivi olkoon abstraktistuttu älköön olko abstraktistuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. abstraktistua preesens abstraktistuva abstraktistuttava
pitkä 1. abstraktistuakseen1 perfekti abstraktistunut abstraktistuttu
2. inessiivi abstraktistuessa2 abstraktistuttaessa agentti abstraktistuma4
instruktiivi abstraktistuen kielteinen agentti abstraktistumaton
3. inessiivi abstraktistumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi abstraktistumasta
illatiivi abstraktistumaan
adessiivi abstraktistumalla
abessiivi abstraktistumatta
instruktiivi abstraktistuman abstraktistuttaman
4. nominatiivi abstraktistuminen
partitiivi abstraktistumista
5. abstraktistumaisillaan3