Liite:Verbitaivutus/suomi/abstrahoida

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstrahoin en abstrahoi minä olen abstrahoinut en ole abstrahoinut
sinä abstrahoit et abstrahoi sinä olet abstrahoinut et ole abstrahoinut
hän abstrahoi ei abstrahoi hän on abstrahoinut ei ole abstrahoinut
me abstrahoimme emme abstrahoi me olemme abstrahoineet emme ole abstrahoineet
te
Te
abstrahoitte
-"-
ette abstrahoi
-"-
te
Te
olette abstrahoineet
olette abstrahoinut
ette ole abstrahoineet
ette ole abstrahoinut
he abstrahoivat eivät abstrahoi he ovat abstrahoineet eivät ole abstrahoineet
passiivi abstrahoidaan ei abstrahoida passiivi on abstrahoitu ei ole abstrahoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstrahoin en abstrahoinut minä olin abstrahoinut en ollut abstrahoinut
sinä abstrahoit et abstrahoinut sinä olit abstrahoinut et ollut abstrahoinut
hän abstrahoi ei abstrahoinut hän oli abstrahoinut ei ollut abstrahoinut
me abstrahoimme emme abstrahoineet me olimme abstrahoineet emme olleet abstrahoineet
te
Te
abstrahoitte
-"-
ette abstrahoineet
ette abstrahoinut
te
Te
olitte abstrahoineet
olitte abstrahoinut
ette olleet abstrahoineet
ette ollut abstrahoinut
he abstrahoivat eivät abstrahoineet he olivat abstrahoineet eivät olleet abstrahoineet
passiivi abstrahoitiin ei abstrahoitu passiivi oli abstrahoitu ei ollut abstrahoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstrahoisin en abstrahoisi minä olisin abstrahoinut en olisi abstrahoinut
sinä abstrahoisit et abstrahoisi sinä olisit abstrahoinut et olisi abstrahoinut
hän abstrahoisi ei abstrahoisi hän olisi abstrahoinut ei olisi abstrahoinut
me abstrahoisimme emme abstrahoisi me olisimme abstrahoineet emme olisi abstrahoineet
te
Te
abstrahoisitte
-"-
ette abstrahoisi
-"-
te
Te
olisitte abstrahoineet
olisitte abstrahoinut
ette olisi abstrahoineet
ette olisi abstrahoinut
he abstrahoisivat eivät abstrahoisi he olisivat abstrahoineet eivät olisi abstrahoineet
passiivi abstrahoitaisiin ei abstrahoitaisi passiivi olisi abstrahoitu ei olisi abstrahoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä abstrahoinen en abstrahoine minä lienen abstrahoinut en liene abstrahoinut
sinä abstrahoinet et abstrahoine sinä lienet abstrahoinut et liene abstrahoinut
hän abstrahoinee ei abstrahoine hän lienee abstrahoinut ei liene abstrahoinut
me abstrahoinemme emme abstrahoine me lienemme abstrahoineet emme liene abstrahoineet
te
Te
abstrahoinette
-"-
ette abstrahoine
-"-
te
Te
lienette abstrahoineet
lienette abstrahoinut
ette liene abstrahoineet
ette liene abstrahoinut
he abstrahoinevat eivät abstrahoine he lienevät abstrahoineet eivät liene abstrahoineet
passiivi abstrahoitaneen ei abstrahoitane passiivi lienee abstrahoitu ei liene abstrahoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä abstrahoi älä abstrahoi sinä
hän abstrahoikoon älköön abstrahoiko hän olkoon abstrahoinut älköön olko abstrahoinut
me abstrahoikaamme älkäämme abstrahoiko me
te
Te
abstrahoikaa
-"-
älkää abstrahoiko
-"-
te
Te
he abstrahoikoot älkööt abstrahoiko he olkoot abstrahoineet älkööt olko abstrahoineet
passiivi abstrahoitakoon älköön abstrahoitako passiivi olkoon abstrahoitu älköön olko abstrahoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. abstrahoida preesens abstrahoiva abstrahoitava
pitkä 1. abstrahoidakseen1 perfekti abstrahoinut abstrahoitu
2. inessiivi abstrahoidessa2 abstrahoitaessa agentti abstrahoima4
instruktiivi abstrahoiden kielteinen agentti abstrahoimaton
3. inessiivi abstrahoimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi abstrahoimasta
illatiivi abstrahoimaan
adessiivi abstrahoimalla
abessiivi abstrahoimatta
instruktiivi abstrahoiman abstrahoitaman
4. nominatiivi abstrahoiminen
partitiivi abstrahoimista
5. abstrahoimaisillaan3