Liite:Verbitaivutus/suomi/äristä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ärisen en ärise minä olen ärissyt en ole ärissyt
sinä äriset et ärise sinä olet ärissyt et ole ärissyt
hän ärisee ei ärise hän on ärissyt ei ole ärissyt
me ärisemme emme ärise me olemme ärisseet emme ole ärisseet
te
Te
ärisette
-"-
ette ärise
-"-
te
Te
olette ärisseet
olette ärissyt
ette ole ärisseet
ette ole ärissyt
he ärisevät eivät ärise he ovat ärisseet eivät ole ärisseet
passiivi äristään ei äristä passiivi on äristy ei ole äristy
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ärisin en ärissyt minä olin ärissyt en ollut ärissyt
sinä ärisit et ärissyt sinä olit ärissyt et ollut ärissyt
hän ärisi ei ärissyt hän oli ärissyt ei ollut ärissyt
me ärisimme emme ärisseet me olimme ärisseet emme olleet ärisseet
te
Te
ärisitte
-"-
ette ärisseet
ette ärissyt
te
Te
olitte ärisseet
olitte ärissyt
ette olleet ärisseet
ette olleet ärissyt
he ärisivät eivät ärisseet he olivat ärisseet eivät olleet ärisseet
passiivi äristiin ei äristy passiivi oli äristy ei ollut äristy
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ärisisin en ärisisi minä olisin ärissyt en olisi ärissyt
sinä ärisisit et ärisisi sinä olisit ärissyt et olisi ärissyt
hän ärisisi ei ärisisi hän olisi ärissyt ei olisi ärissyt
me ärisisimme emme ärisisi me olisimme ärisseet emme olisi ärisseet
te
Te
ärisisitte
-"-
ette ärisisi
-"-
te
Te
olisitte ärisseet
olisitte ärissyt
ette olisi ärisseet
ette olisi ärissyt
he ärisisivät eivät ärisisi he olisivat ärisseet eivät olisi ärisseet
passiivi äristäisiin ei äristäisi passiivi olisi äristy ei olisi äristy
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ärissen en ärisse minä lienen ärissyt en liene ärissyt
sinä ärisset et ärisse sinä lienet ärissyt et liene ärissyt
hän ärissee ei ärisse hän lienee ärissyt ei liene ärissyt
me ärissemme emme ärisse me lienemme ärisseet emme liene ärisseet
te
Te
ärissette
-"-
ette ärisse
-"-
te
Te
lienette ärisseet
lienette ärissyt
ette liene ärisseet
ette liene ärissyt
he ärissevät eivät ärisse he lienevät ärisseet eivät liene ärisseet
passiivi äristäneen ei äristäne passiivi lienee äristy ei liene äristy
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ärise älä ärise sinä
hän ärisköön älköön äriskö hän olkoon ärissyt älköön olko ärissyt
me äriskäämme älkäämme äriskö me
te
Te
äriskää
-"-
älkää äriskö
-"-
te
Te
he äriskööt älkööt äriskö he olkoot ärisseet älkööt olko ärisseet
passiivi äristäköön älköön äristäkö passiivi olkoon äristy älköön olko äristy

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. äristä preesens ärisevä äristävä
pitkä 1. äristäkseen1 perfekti ärissyt äristy
2. inessiivi äristessä2 äristäessä agentti ärisemä4
instruktiivi äristen kielteinen agentti ärisemätön
3. inessiivi ärisemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ärisemästä
illatiivi ärisemään
adessiivi ärisemällä
abessiivi ärisemättä
instruktiivi ärisemän äristämän
4. nominatiivi äriseminen
partitiivi ärisemistä
5 ärisemäisillään3