Liite:Verbitaivutus/ranska/pouvoir

Wikisanakirjasta

Nominaalimuodot[muokkaa]

preesens perfekti
infinitiivi pouvoir avoir pu
gerundiivi en pouvant en ayant pu
partisiippi pouvant pu
apuverbi avoir

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens imperfekti yksinkertainen perfekti futuuri
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. peux pouvons 1. pouvais pouvions 1. pus pûmes 1. pourrai pourrons
2. peux pouvez 2. pouvais pouviez 2. pus pûtes 2. pourras pourrez
3. peut peuvent 3. pouvait pouvaient 3. put purent 3. pourra pourront
perfekti pluskvamperfekti yhdistetty yks. perfekti yhdistetty futuuri
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. ai pu avons pu 1. avais pu avions pu 1. eus pu eûmes pu 1. aurai pu aurons pu
2. as pu avez pu 2. avais pu aviez pu 2. eus pu eûtes pu 2. auras pu aurez pu
3. a pu ont pu 3. avait pu avaient pu 3. eut pu eurent pu 3. aura pu auront pu
Subjunktiivi
preesens imperfekti
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. puisse puissons 1. pusse pussions
2. puisses puissez 1. pusses pussiez
3. puisse puissent 3. pût pussent
perfekti pluskvamperfekti
persoona yksikkö monikko persoona yksikkö monikko
1. aie pu ayons pu 1. eusse pu eussions pu
2. aies pu ayez pu 2. eusses pu eussiez pu
3. ait pu aient pu 3. eût pu eussent pu
Konditionaali
preesens
persoona yksikkö monikko
1. pourrais pourrions
2. pourrais pourriez
3. pourrait pourraient
perfekti
persoona yksikkö monikko
1. aurais pu aurions pu
2. aurais pu auriez pu
3. aurait pu auraient pu
Imperatiivi
persoona yksikkö monikko
1.
2.