Liite:Verbitaivutus/latina/vendo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vendō vendor (ego) vendidī vendit/us (-a/-um) sum (ego) vendam vendar (ego) vendiderim vendit/us (-a/-um) sim
(tu) vendis venderis (tu) vendidistī vendit/us (-a/-um) es (tu) vendās vendāris (tu) vendiderīs vendit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) vendit venditur (is/ea/id) vendidit vendit/us (-a/-um) est (is/ea/id) vendat vendātur (is/ea/id) vendiderit vendit/us (-a/-um) sit
(nōs) vendimus vendimur (nōs) vendidimus vendit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) vendāmus vendāmur (nōs) vendiderīmus vendit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) venditis vendiminī (vōs) vendidistis vendit/ī (-ae/-a) estis (vōs) vendātis vendāminī (vōs) vendiderītis vendit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) vendunt venduntur (eī/eae/ea) vendidērunt vendit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) vendant vendantur (eī/eae/ea) vendiderint vendit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vendēbam vendēbar (ego) vendideram vendit/us (-a/-um) eram (ego) venderem venderer (ego) vendidissem vendit/us (-a/-um) essem
(tu) vendēbās vendēbāris (tu) vendiderās vendit/us (-a/-um) erās (tu) venderēs venderēris (tu) vendidissēs vendit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) vendēbat vendēbātur (is/ea/id) vendiderat vendit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) venderet venderētur (is/ea/id) vendidisset vendit/us (-a/-um) esset
(nōs) vendēbāmus vendēbāmur (nōs) vendiderāmus vendit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) venderēmus venderēmur (nōs) vendidissēmus vendit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) vendēbātis vendēbāminī (vōs) vendiderātis vendit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) venderētis venderēminī (vōs) vendidissētis vendit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) vendēbant vendēbantur (eī/eae/ea) vendiderant vendit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) venderent venderentur (eī/eae/ea) vendidissent vendit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vendam vendar (ego) vendiderō vendit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) vendēs vendēris (tu) vendideris vendit/us (-a/-um) eris (tu) vende vendere (tu) venditō venditor
(is/ea/id) vendet vendētur (is/ea/id) vendiderit vendit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) venditō venditor
(nōs) vendēmus vendēmur (nōs) vendiderimus vendit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) vendētis vendēminī (vōs) vendideritis vendit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) vendite vendiminī (vōs) venditōte
(eī/eae/ea) vendent vendentur (eī/eae/ea) vendiderint vendit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) venduntō venduntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: vendere
passiivin preesens: vendi
aktiivin perfekti: vēndidisse
passiivin perfekti: venditus esse
passiivin futuurin perfekti: venditūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: vendēns
passiivin perfekti: venditus
passiivin futuuri: venditūrus