Liite:Verbitaivutus/latina/vasto

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vastō vastor (ego) vastāvī vastāt/us (-a/-um) sum (ego) vastem vaster (ego) vastāverim vastāt/us (-a/-um) sim
(tu) vastās vastāris (tu) vastāvistī vastāt/us (-a/-um) es (tu) vastēs vastēris (tu) vastāverīs vastāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) vastat vastātur (is/ea/id) vastāvit vastāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) vastet vastētur (is/ea/id) vastāverit vastāt/us (-a/-um) sit
(nōs) vastāmus vastāmur (nōs) vastāvimus vastāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) vastēmus vastēmur (nōs) vastāverīmus vastāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) vastātis vastāminī (vōs) vastāvistis vastāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) vastētis vastēminī (vōs) vastāverītis vastāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) vastant vastantur (eī/eae/ea) vastāvērunt vastāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) vastent vastentur (eī/eae/ea) vastāverint vastāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vastābam vastābar (ego) vastāveram vastāt/us (-a/-um) eram (ego) vastārem vastārer (ego) vastāvissem vastāt/us (-a/-um) essem
(tu) vastābās vastābāris (tu) vastāverās vastāt/us (-a/-um) erās (tu) vastārēs vastārēris (tu) vastāvissēs vastāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) vastābat vastābatur (is/ea/id) vastāverat vastāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) vastāret vastārētur (is/ea/id) vastāvisset vastāt/us (-a/-um) esset
(nōs) vastābāmus vastābāmur (nōs) vastāverāmus vastāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) vastārēmus vastārēmur (nōs) vastāvissēmus vastāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) vastābātis vastābāminī (vōs) vastāverātis vastāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) vastārētis vastārēminī (vōs) vastāvissētis vastāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) vastābant vastābantur (eī/eae/ea) vastāverant vastāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) vastārent vastārentur (eī/eae/ea) vastāvissent vastāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vastābō vastābor (ego) vastāverō vastāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) vastābis vastāberis (tu) vastāveris vastāt/us (-a/-um) eris (tu) vastā vastāre (tu) vastātō vastātor
(is/ea/id) vastābit vastābitur (is/ea/id) vastāverit vastāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) vastātō vastātor
(nōs) vastābimus vastābimur (nōs) vastāverimus vastāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) vastābitis vastābiminī (vōs) vastāveritis vastāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) vastāte vastāminī (vōs) vastātōte
(eī/eae/ea) vastābunt vastābuntur (eī/eae/ea) vastāverint vastāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) vastantō vastantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: vastāre
passiivin preesens: vastārī
aktiivin perfekti: vastāvisse
passiivin perfekti: vastātus esse
passiivin futuurin perfekti: vastātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: vastāns
passiivin perfekti: vastātus
passiivin futuuri: vastātūrus