Liite:Verbitaivutus/latina/termino

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) terminō terminor (ego) termināvī termināt/us (-a/-um) sum (ego) terminem terminer (ego) termināverim termināt/us (-a/-um) sim
(tu) terminās termināris (tu) termināvistī termināt/us (-a/-um) es (tu) terminēs terminēris (tu) termināverīs termināt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) terminat terminātur (is/ea/id) termināvit termināt/us (-a/-um) est (is/ea/id) terminet terminētur (is/ea/id) termināverit termināt/us (-a/-um) sit
(nōs) termināmus termināmur (nōs) termināvimus termināt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) terminēmus terminēmur (nōs) termināverīmus termināt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) terminātis termināminī (vōs) termināvistis termināt/ī (-ae/-a) estis (vōs) terminētis terminēminī (vōs) termināverītis termināt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) terminant terminantur (eī/eae/ea) termināvērunt termināt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) terminent terminentur (eī/eae/ea) termināverint termināt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) terminābam terminābar (ego) termināveram termināt/us (-a/-um) eram (ego) terminārem terminārer (ego) termināvissem termināt/us (-a/-um) essem
(tu) terminābās terminābāris (tu) termināverās termināt/us (-a/-um) erās (tu) terminārēs terminārēris (tu) termināvissēs termināt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) terminābat terminābatur (is/ea/id) termināverat termināt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) termināret terminārētur (is/ea/id) termināvisset termināt/us (-a/-um) esset
(nōs) terminābāmus terminābāmur (nōs) termināverāmus termināt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) terminārēmus terminārēmur (nōs) termināvissēmus termināt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) terminābātis terminābāminī (vōs) termināverātis termināt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) terminārētis terminārēminī (vōs) termināvissētis termināt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) terminābant terminābantur (eī/eae/ea) termināverant termināt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) terminārent terminārentur (eī/eae/ea) termināvissent termināt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) terminābō terminābor (ego) termināverō termināt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) terminābis termināberis (tu) termināveris termināt/us (-a/-um) eris (tu) terminā termināre (tu) terminātō terminātor
(is/ea/id) terminābit terminābitur (is/ea/id) termināverit termināt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) terminātō terminātor
(nōs) terminābimus terminābimur (nōs) termināverimus termināt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) terminābitis terminābiminī (vōs) termināveritis termināt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) termināte termināminī (vōs) terminātōte
(eī/eae/ea) terminābunt terminābuntur (eī/eae/ea) termināverint termināt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) terminantō terminantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: termināre
passiivin preesens: terminārī
aktiivin perfekti: termināvisse
passiivin perfekti: terminātus esse
passiivin futuurin perfekti: terminātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: termināns
passiivin perfekti: terminātus
passiivin futuuri: terminātūrus