Liite:Verbitaivutus/latina/scribo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) scribō scribor (ego) scripsī script/us (-a/-um) sum (ego) scribam scribar (ego) scripserim script/us (-a/-um) sim
(tu) scribis scriberis (tu) scripsistī script/us (-a/-um) es (tu) scribās scribāris (tu) scripserīs script/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) scribit scribitur (is/ea/id) scripsit script/us (-a/-um) est (is/ea/id) scribat scribātur (is/ea/id) scripserit script/us (-a/-um) sit
(nōs) scribimus scribimur (nōs) scripsimus script/ī (-ae/-a) sumus (nōs) scribāmus scribāmur (nōs) scripserīmus script/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) scribitis scribiminī (vōs) scripsistis script/ī (-ae/-a) estis (vōs) scribātis scribāminī (vōs) scripserītis script/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) scribunt scribuntur (eī/eae/ea) scripsērunt script/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) scribant scribantur (eī/eae/ea) scripserint script/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) scribēbam scribēbar (ego) scripseram script/us (-a/-um) eram (ego) scriberem scriberer (ego) scripsissem script/us (-a/-um) essem
(tu) scribēbās scribēbāris (tu) scripserās script/us (-a/-um) erās (tu) scriberēs scriberēris (tu) scripsissēs script/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) scribēbat scribēbātur (is/ea/id) scripserat script/us (-a/-um) erat (is/ea/id) scriberet scriberētur (is/ea/id) scripsisset script/us (-a/-um) esset
(nōs) scribēbāmus scribēbāmur (nōs) scripserāmus script/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) scriberēmus scriberēmur (nōs) scripsissēmus script/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) scribēbātis scribēbāminī (vōs) scripserātis script/ī (-ae/-a) erātis (vōs) scriberētis scriberēminī (vōs) scripsissētis script/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) scribēbant scribēbantur (eī/eae/ea) scripserant script/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) scriberent scriberentur (eī/eae/ea) scripsissent script/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) scribam scribar (ego) scripserō script/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) scribēs scribēris (tu) scripseris script/us (-a/-um) eris (tu) scribe scribere (tu) scribitō scribitor
(is/ea/id) scribet scribētur (is/ea/id) scripserit script/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) scribitō scribitor
(nōs) scribēmus scribēmur (nōs) scripserimus script/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) scribētis scribēminī (vōs) scripseritis script/ī (-ae/-a) eritis (vōs) scribite scribiminī (vōs) scribitōte
(eī/eae/ea) scribent scribentur (eī/eae/ea) scripserint script/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) scribuntō scribuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: scribere
passiivin preesens: scribi
aktiivin perfekti: scrīpsisse
passiivin perfekti: scriptus esse
passiivin futuurin perfekti: scriptūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: scribēns
passiivin perfekti: scriptus
passiivin futuuri: scriptūrus