Liite:Verbitaivutus/latina/pango

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) pangō pangor luo (ego) pepigī pact/us (-a/-um) sum (ego) pangam luo pangar luo (ego) pepigerim luo pact/us (-a/-um) sim
(tu) pangis luo pangeris luo (tu) pepigistī luo pact/us (-a/-um) es (tu) pangās luo pangāris luo (tu) pepigerīs luo pact/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) pangit luo pangitur luo (is/ea/id) pepigit luo pact/us (-a/-um) est (is/ea/id) pangat luo pangātur luo (is/ea/id) pepigerit luo pact/us (-a/-um) sit
(nōs) pangimus luo pangimur luo (nōs) pepigimus luo pact/ī luo (-ae/-a) sumus (nōs) pangāmus luo pangāmur luo (nōs) pepigerīmus luo pact/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) pangitis luo pangiminī luo (vōs) pepigistis luo pact/ī (-ae/-a) estis (vōs) pangātis luo pangāminī luo (vōs) pepigerītis luo pact/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) pangunt luo panguntur luo (eī/eae/ea) pepigērunt luo pact/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) pangant luo pangantur luo (eī/eae/ea) pepigerint luo pact/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) pangēbam luo pangēbar luo (ego) pepigeram luo pact/us (-a/-um) eram (ego) pangerem luo pangerer luo (ego) pepigissem luo pact/us (-a/-um) essem
(tu) pangēbās luo pangēbāris luo (tu) pepigerās luo pact/us (-a/-um) erās (tu) pangerēs luo pangerēris luo (tu) pepigissēs luo pact/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) pangēbat luo pangēbātur luo (is/ea/id) pepigerat luo pact/us (-a/-um) erat (is/ea/id) pangeret luo pangerētur luo (is/ea/id) pepigisset luo pact/us (-a/-um) esset
(nōs) pangēbāmus luo pangēbāmur luo (nōs) pepigerāmus luo pact/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) pangerēmus luo pangerēmur luo (nōs) pepigissēmus luo pact/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) pangēbātis luo pangēbāminī luo (vōs) pepigerātis luo pact/ī (-ae/-a) erātis (vōs) pangerētis luo pangerēminī luo (vōs) pepigissētis luo pact/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) pangēbant luo pangēbantur luo (eī/eae/ea) pepigerant luo pact/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) pangerent luo pangerentur luo (eī/eae/ea) pepigissent luo pact/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) pangam pangar (ego) pepigerō pact/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) pangēs luo pangēris (tu) pepigeris pact/us (-a/-um) eris (tu) pange pangere (tu) pangitō luo pangitor luo
(is/ea/id) panget luo pangētur luo (is/ea/id) pepigerit pact/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) pangitō pangitor
(nōs) pangēmus luo pangēmur luo (nōs) pepigerimus pact/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) pangētis luo pangēminī luo (vōs) pepigeritis pact/ī (-ae/-a) eritis (vōs) pangite luo pangiminī (vōs) pangitōte luo
(eī/eae/ea) pangent luo pangentur luo (eī/eae/ea) pepigerint pact/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) panguntō luo panguntor luo

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: pangere
passiivin preesens: pangi
aktiivin perfekti: pepigisse
passiivin perfekti: pactus esse
passiivin futuurin perfekti: pactūrus luo esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: pangēns
passiivin perfekti: pactus
passiivin futuuri: pactūrus