Liite:Verbitaivutus/latina/iungo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iungō iungor (ego) iunxī iunct/us (-a/-um) sum (ego) iungam iungar (ego) iunxerim iunct/us (-a/-um) sim
(tu) iungis iungeris (tu) iunxistī iunct/us (-a/-um) es (tu) iungās iungāris (tu) iunxerīs iunct/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) iungit iungitur (is/ea/id) iunxit iunct/us (-a/-um) est (is/ea/id) iungat iungātur (is/ea/id) iunxerit iunct/us (-a/-um) sit
(nōs) iungimus iungimur (nōs) iunximus iunct/ī (-ae/-a) sumus (nōs) iungāmus iungāmur (nōs) iunxerīmus iunct/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) iungitis iungiminī (vōs) iunxistis iunct/ī (-ae/-a) estis (vōs) iungātis iungāminī (vōs) iunxerītis iunct/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) iungunt iunguntur (eī/eae/ea) iunxērunt iunct/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) iungant iungantur (eī/eae/ea) iunxerint iunct/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iungēbam iungēbar (ego) iunxeram iunct/us (-a/-um) eram (ego) iungerem iungerer (ego) iunxissem iunct/us (-a/-um) essem
(tu) iungēbās iungēbāris (tu) iunxerās iunct/us (-a/-um) erās (tu) iungerēs iungerēris (tu) iunxissēs iunct/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) iungēbat iungēbātur (is/ea/id) iunxerat iunct/us (-a/-um) erat (is/ea/id) iungeret iungerētur (is/ea/id) iunxisset iunct/us (-a/-um) esset
(nōs) iungēbāmus iungēbāmur (nōs) iunxerāmus iunct/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) iungerēmus iungerēmur (nōs) iunxissēmus iunct/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) iungēbātis iungēbāminī (vōs) iunxerātis iunct/ī (-ae/-a) erātis (vōs) iungerētis iungerēminī (vōs) iunxissētis iunct/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) iungēbant iungēbantur (eī/eae/ea) iunxerant iunct/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) iungerent iungerentur (eī/eae/ea) iunxissent iunct/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iungam iungar (ego) iunxerō iunct/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) iungēs iungēris (tu) iunxeris iunct/us (-a/-um) eris (tu) iunge iungere (tu) iungitō iungitor
(is/ea/id) iunget iungētur (is/ea/id) iunxerit iunct/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) iungitō iungitor
(nōs) iungēmus iungēmur (nōs) iunxerimus iunct/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) iungētis iungēminī (vōs) iunxeritis iunct/ī (-ae/-a) eritis (vōs) iungite iungiminī (vōs) iungitōte
(eī/eae/ea) iungent iungentur (eī/eae/ea) iunxerint iunct/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) iunguntō iunguntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: iungere
passiivin preesens: iungi
aktiivin perfekti: iunxisse
passiivin perfekti: iunctus esse
passiivin futuurin perfekti: iunctūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: iungēns
passiivin perfekti: iunctus
passiivin futuuri: iunctūrus