Liite:Verbitaivutus/latina/iubeo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iubeō iubeor (ego) iussī iuss/us (-a/-um) sum (ego) iubeam iubear (ego) iusserim iuss/us (-a/-um) sim
(tu) iubēs iubēris (tu) iussistī iuss/us (-a/-um) es (tu) iubeās iubeāris (tu) iusserīs iuss/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) iubet iubētur (is/ea/id) iussit iuss/us (-a/-um) est (is/ea/id) iubeat iubeātur (is/ea/id) iusserit iuss/us (-a/-um) sit
(nōs) iubēmus iubēmur (nōs) iussimus iuss/ī (-ae/-a) sumus (nōs) iubeāmus iubeāmur (nōs) iusserīmus iuss/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) iubētis iubēminī (vōs) iussistis iuss/ī (-ae/-a) estis (vōs) iubeātis iubeāminī (vōs) iusserītis iuss/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) iubent iubentur (eī/eae/ea) iussērunt iuss/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) iubeant iubeantur (eī/eae/ea) iusserint iuss/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iubēbam iubēbar (ego) iusseram iuss/us (-a/-um) eram (ego) iubērem iubērer (ego) iussissem iuss/us (-a/-um) essem
(tu) iubēbās iubēbāris (tu) iusserās iuss/us (-a/-um) erās (tu) iubērēs iubērēris (tu) iussissēs iuss/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) iubēbat iubēbātur (is/ea/id) iusserat iuss/us (-a/-um) erat (is/ea/id) iubēret iubērētur (is/ea/id) iussisset iuss/us (-a/-um) esset
(nōs) iubēbāmus iubēbāmur (nōs) iusserāmus iuss/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) iubērēmus iubērēmur (nōs) iussissēmus iuss/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) iubēbātis iubēbāminī (vōs) iusserātis iuss/ī (-ae/-a) erātis (vōs) iubērētis iubērēminī (vōs) iussissētis iuss/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) iubēbant iubēbantur (eī/eae/ea) iusserant iuss/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) iubērent iubērentur (eī/eae/ea) iussissent iuss/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) iubēbo iubēbor (ego) iusserō iuss/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) iubēbis iubēberis (tu) iusseris iuss/us (-a/-um) eris (tu) iubē iubēre (tu) iubētō iubētor
(is/ea/id) iubēbit iubēbitur (is/ea/id) iusserit iuss/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) iubētō iubētor
(nōs) iubēbimus iubēbimur (nōs) iusserimus iuss/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) iubēbitis iubēbiminī (vōs) iusseritis iuss/ī (-ae/-a) eritis (vōs) iubēte iubēminī (vōs) iubētōte
(eī/eae/ea) iubēbunt iubēbuntur (eī/eae/ea) iusserint iuss/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) iubentō iubentor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: iubēre
passiivin preesens: iubēri
aktiivin perfekti: iussisse
passiivin perfekti: iussus esse
passiivin futuurin perfekti: iussūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: iubēns
passiivin perfekti: iussus
passiivin futuuri: iussūrus