Liite:Verbitaivutus/latina/interficio

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) interficiō interficior (ego) interfecī interfect/us (-a/-um) sum (ego) interficiam interficiar (ego) interfecerim interfect/us (-a/-um) sim
(tu) interficis interficeris (tu) interfecistī interfect/us (-a/-um) es (tu) interficiās interficiāris (tu) interfecerīs interfect/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) interficit interficitur (is/ea/id) interfecit interfect/us (-a/-um) est (is/ea/id) interficiat interficiātur (is/ea/id) interfecerit interfect/us (-a/-um) sit
(nōs) interficimus interficimur (nōs) interfecimus interfect/ī (-ae/-a) sumus (nōs) interficiāmus interficiāmur (nōs) interfecerīmus interfect/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) interficitis interficiminī (vōs) interfecistis interfect/ī (-ae/-a) estis (vōs) interficiātis interficiāminī (vōs) interfecerītis interfect/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) interficiunt interficiuntur (eī/eae/ea) interfecērunt interfect/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) interficiant interficiantur (eī/eae/ea) interfecerint interfect/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) interficiēbam interficiēbar (ego) interfeceram interfect/us (-a/-um) eram (ego) interficerem interficerer (ego) interfecissem interfect/us (-a/-um) essem
(tu) interficiēbās interficiēbāris (tu) interfecerās interfect/us (-a/-um) erās (tu) interficerēs interficerēris (tu) interfecissēs interfect/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) interficiēbat interficiēbātur (is/ea/id) interfecerat interfect/us (-a/-um) erat (is/ea/id) interficeret interficerētur (is/ea/id) interfecisset interfect/us (-a/-um) esset
(nōs) interficiēbāmus interficiēbāmur (nōs) interfecerāmus interfect/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) interficerēmus interficerēmur (nōs) interfecissēmus interfect/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) interficiēbātis interficiēbāminī (vōs) interfecerātis interfect/ī (-ae/-a) erātis (vōs) interficerētis interficerēminī (vōs) interfecissētis interfect/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) interficiēbant interficiēbantur (eī/eae/ea) interfecerant interfect/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) interficerent interficerentur (eī/eae/ea) interfecissent interfect/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) interficiam interficiar (ego) interfecerō interfect/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) interficiēs interficiēris (tu) interfeceris interfect/us (-a/-um) eris (tu) interfice interficere (tu) interficitō interficitor
(is/ea/id) interficiet interficiētur (is/ea/id) interfecerit interfect/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) interficitō interficitor
(nōs) interficiēmus interficiēmur (nōs) interfecerimus interfect/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) interficiētis interficiēminī (vōs) interfeceritis interfect/ī (-ae/-a) eritis (vōs) interficite interficiminī (vōs) interficitōte
(eī/eae/ea) interficient interficientur (eī/eae/ea) interfecerint interfect/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) interficiuntō interficiuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: interficere
passiivin preesens: interfici
aktiivin perfekti: interfēcisse
passiivin perfekti: interfectus esse
passiivin futuurin perfekti: interfectūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: interficiēns
passiivin perfekti: interfectus
passiivin futuuri: interfectūrus