Liite:Verbitaivutus/latina/fortifico

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) fortificō fortificor (ego) fortificāvī fortificāt/us (-a/-um) sum (ego) fortificem fortificer (ego) fortificāverim fortificāt/us (-a/-um) sim
(tu) fortificās fortificāris (tu) fortificāvistī fortificāt/us (-a/-um) es (tu) fortificēs fortificēris (tu) fortificāverīs fortificāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) fortificat fortificātur (is/ea/id) fortificāvit fortificāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) fortificet fortificētur (is/ea/id) fortificāverit fortificāt/us (-a/-um) sit
(nōs) fortificāmus fortificāmur (nōs) fortificāvimus fortificāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) fortificēmus fortificēmur (nōs) fortificāverīmus fortificāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) fortificātis fortificāminī (vōs) fortificāvistis fortificāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) fortificētis fortificēminī (vōs) fortificāverītis fortificāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) fortificant fortificantur (eī/eae/ea) fortificāvērunt fortificāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) fortificent fortificentur (eī/eae/ea) fortificāverint fortificāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) fortificābam fortificābar (ego) fortificāveram fortificāt/us (-a/-um) eram (ego) fortificārem fortificārer (ego) fortificāvissem fortificāt/us (-a/-um) essem
(tu) fortificābās fortificābāris (tu) fortificāverās fortificāt/us (-a/-um) erās (tu) fortificārēs fortificārēris (tu) fortificāvissēs fortificāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) fortificābat fortificābatur (is/ea/id) fortificāverat fortificāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) fortificāret fortificārētur (is/ea/id) fortificāvisset fortificāt/us (-a/-um) esset
(nōs) fortificābāmus fortificābāmur (nōs) fortificāverāmus fortificāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) fortificārēmus fortificārēmur (nōs) fortificāvissēmus fortificāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) fortificābātis fortificābāminī (vōs) fortificāverātis fortificāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) fortificārētis fortificārēminī (vōs) fortificāvissētis fortificāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) fortificābant fortificābantur (eī/eae/ea) fortificāverant fortificāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) fortificārent fortificārentur (eī/eae/ea) fortificāvissent fortificāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) fortificābō fortificābor (ego) fortificāverō fortificāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) fortificābis fortificāberis (tu) fortificāveris fortificāt/us (-a/-um) eris (tu) fortificā fortificāre (tu) fortificātō fortificātor
(is/ea/id) fortificābit fortificābitur (is/ea/id) fortificāverit fortificāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) fortificātō fortificātor
(nōs) fortificābimus fortificābimur (nōs) fortificāverimus fortificāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) fortificābitis fortificābiminī (vōs) fortificāveritis fortificāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) fortificāte fortificāminī (vōs) fortificātōte
(eī/eae/ea) fortificābunt fortificābuntur (eī/eae/ea) fortificāverint fortificāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) fortificantō fortificantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: fortificāre
passiivin preesens: fortificārī
aktiivin perfekti: fortificāvisse
passiivin perfekti: fortificātus esse
passiivin futuurin perfekti: fortificātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: fortificāns
passiivin perfekti: fortificātus
passiivin futuuri: fortificātūrus