Liite:Verbitaivutus/latina/eradico

Wikisanakirjasta
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ērādīcō ērādīcor (ego) ērādīcāvī ērādīcāt/us (-a/-um) sum (ego) ērādīcem ērādīcer (ego) ērādīcāverim ērādīcāt/us (-a/-um) sim
(tu) ērādīcās ērādīcāris (tu) ērādīcāvistī ērādīcāt/us (-a/-um) es (tu) ērādīcēs ērādīcēris (tu) ērādīcāverīs ērādīcāt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) ērādīcat ērādīcātur (is/ea/id) ērādīcāvit ērādīcāt/us (-a/-um) est (is/ea/id) ērādīcet ērādīcētur (is/ea/id) ērādīcāverit ērādīcāt/us (-a/-um) sit
(nōs) ērādīcāmus ērādīcāmur (nōs) ērādīcāvimus ērādīcāt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) ērādīcēmus ērādīcēmur (nōs) ērādīcāverīmus ērādīcāt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) ērādīcātis ērādīcāminī (vōs) ērādīcāvistis ērādīcāt/ī (-ae/-a) estis (vōs) ērādīcētis ērādīcēminī (vōs) ērādīcāverītis ērādīcāt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) ērādīcant ērādīcantur (eī/eae/ea) ērādīcāvērunt ērādīcāt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) ērādīcent ērādīcentur (eī/eae/ea) ērādīcāverint ērādīcāt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ērādīcābam ērādīcābar (ego) ērādīcāveram ērādīcāt/us (-a/-um) eram (ego) ērādīcārem ērādīcārer (ego) ērādīcāvissem ērādīcāt/us (-a/-um) essem
(tu) ērādīcābās ērādīcābāris (tu) ērādīcāverās ērādīcāt/us (-a/-um) erās (tu) ērādīcārēs ērādīcārēris (tu) ērādīcāvissēs ērādīcāt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) ērādīcābat ērādīcābatur (is/ea/id) ērādīcāverat ērādīcāt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) ērādīcāret ērādīcārētur (is/ea/id) ērādīcāvisset ērādīcāt/us (-a/-um) esset
(nōs) ērādīcābāmus ērādīcābāmur (nōs) ērādīcāverāmus ērādīcāt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) ērādīcārēmus ērādīcārēmur (nōs) ērādīcāvissēmus ērādīcāt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) ērādīcābātis ērādīcābāminī (vōs) ērādīcāverātis ērādīcāt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) ērādīcārētis ērādīcārēminī (vōs) ērādīcāvissētis ērādīcāt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) ērādīcābant ērādīcābantur (eī/eae/ea) ērādīcāverant ērādīcāt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) ērādīcārent ērādīcārentur (eī/eae/ea) ērādīcāvissent ērādīcāt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ērādīcābō ērādīcābor (ego) ērādīcāverō ērādīcāt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) ērādīcābis ērādīcāberis (tu) ērādīcāveris ērādīcāt/us (-a/-um) eris (tu) ērādīcā ērādīcāre (tu) ērādīcātō ērādīcātor
(is/ea/id) ērādīcābit ērādīcābitur (is/ea/id) ērādīcāverit ērādīcāt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) ērādīcātō ērādīcātor
(nōs) ērādīcābimus ērādīcābimur (nōs) ērādīcāverimus ērādīcāt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) ērādīcābitis ērādīcābiminī (vōs) ērādīcāveritis ērādīcāt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) ērādīcāte ērādīcāminī (vōs) ērādīcātōte
(eī/eae/ea) ērādīcābunt ērādīcābuntur (eī/eae/ea) ērādīcāverint ērādīcāt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) ērādīcantō ērādīcantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: ērādīcāre
passiivin preesens: ērādīcārī
aktiivin perfekti: ērādīcāvisse
passiivin perfekti: ērādīcātus esse
passiivin futuurin perfekti: ērādīcātūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: ērādīcāns
passiivin perfekti: ērādīcātus
passiivin futuuri: ērādīcātūrus