Liite:Verbitaivutus/latina/edo

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1[muokkaa]

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) edō edor (ego) edī es/us (-a/-um) sum (ego) edam edar (ego) ederim es/us (-a/-um) sim
(tu) edis ederis (tu) edistī es/us (-a/-um) es (tu) edās edāris (tu) ederīs es/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) edit editur (is/ea/id) edit es/us (-a/-um) est (is/ea/id) edat edātur (is/ea/id) ederit es/us (-a/-um) sit
(nōs) edimus edimur (nōs) edimus es/ī (-ae/-a) sumus (nōs) edāmus edāmur (nōs) ederīmus es/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) editis ediminī (vōs) edistis es/ī (-ae/-a) estis (vōs) edātis edāminī (vōs) ederītis es/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) edunt eduntur (eī/eae/ea) edērunt es/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) edant edantur (eī/eae/ea) ederint es/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) edēbam edēbar (ego) ederam es/us (-a/-um) eram (ego) ederem ederer (ego) edissem es/us (-a/-um) essem
(tu) edēbās edēbāris (tu) ederās es/us (-a/-um) erās (tu) ederēs ederēris (tu) edissēs es/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) edēbat edēbātur (is/ea/id) ederat es/us (-a/-um) erat (is/ea/id) ederet ederētur (is/ea/id) edisset es/us (-a/-um) esset
(nōs) edēbāmus edēbāmur (nōs) ederāmus es/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) ederēmus ederēmur (nōs) edissēmus es/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) edēbātis edēbāminī (vōs) ederātis es/ī (-ae/-a) erātis (vōs) ederētis ederēminī (vōs) edissētis es/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) edēbant edēbantur (eī/eae/ea) ederant es/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) ederent ederentur (eī/eae/ea) edissent es/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) edam edar (ego) ederō es/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) edēs edēris (tu) ederis es/us (-a/-um) eris (tu) ede edere (tu) editō editor
(is/ea/id) edet edētur (is/ea/id) ederit es/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) editō editor
(nōs) edēmus edēmur (nōs) ederimus es/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) edētis edēminī (vōs) ederitis es/ī (-ae/-a) eritis (vōs) edite ediminī (vōs) editōte
(eī/eae/ea) edent edentur (eī/eae/ea) ederint es/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) eduntō eduntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: edere
passiivin preesens: edi
aktiivin perfekti: ēdisse
passiivin perfekti: esus esse
passiivin futuurin perfekti: esūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: edēns
passiivin perfekti: esus
passiivin futuuri: esūrus

2[muokkaa]

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) edō edor (ego) edidī edit/us (-a/-um) sum (ego) edam edar (ego) ediderim edit/us (-a/-um) sim
(tu) edis ederis (tu) edidistī edit/us (-a/-um) es (tu) edās edāris (tu) ediderīs edit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) edit editur (is/ea/id) edidit edit/us (-a/-um) est (is/ea/id) edat edātur (is/ea/id) ediderit edit/us (-a/-um) sit
(nōs) edimus edimur (nōs) edidimus edit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) edāmus edāmur (nōs) ediderīmus edit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) editis ediminī (vōs) edidistis edit/ī (-ae/-a) estis (vōs) edātis edāminī (vōs) ediderītis edit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) edunt eduntur (eī/eae/ea) edidērunt edit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) edant edantur (eī/eae/ea) ediderint edit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) edēbam edēbar (ego) edideram edit/us (-a/-um) eram (ego) ederem ederer (ego) edidissem edit/us (-a/-um) essem
(tu) edēbās edēbāris (tu) ediderās edit/us (-a/-um) erās (tu) ederēs ederēris (tu) edidissēs edit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) edēbat edēbātur (is/ea/id) ediderat edit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) ederet ederētur (is/ea/id) edidisset edit/us (-a/-um) esset
(nōs) edēbāmus edēbāmur (nōs) ediderāmus edit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) ederēmus ederēmur (nōs) edidissēmus edit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) edēbātis edēbāminī (vōs) ediderātis edit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) ederētis ederēminī (vōs) edidissētis edit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) edēbant edēbantur (eī/eae/ea) ediderant edit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) ederent ederentur (eī/eae/ea) edidissent edit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) edam edar (ego) ediderō edit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) edēs edēris (tu) edideris edit/us (-a/-um) eris (tu) ede edere (tu) editō editor
(is/ea/id) edet edētur (is/ea/id) ediderit edit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) editō editor
(nōs) edēmus edēmur (nōs) ediderimus edit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) edētis edēminī (vōs) edideritis edit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) edite ediminī (vōs) editōte
(eī/eae/ea) edent edentur (eī/eae/ea) ediderint edit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) eduntō eduntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: edere
passiivin preesens: edi
aktiivin perfekti: ēdidisse
passiivin perfekti: editus esse
passiivin futuurin perfekti: editūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: edēns
passiivin perfekti: editus
passiivin futuuri: editūrus