Liite:Verbitaivutus/latina/duco

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ducō ducor (ego) duxī duct/us (-a/-um) sum (ego) ducam ducar (ego) duxerim duct/us (-a/-um) sim
(tu) ducis duceris (tu) duxistī duct/us (-a/-um) es (tu) ducās ducāris (tu) duxerīs duct/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) ducit ducitur (is/ea/id) duxit duct/us (-a/-um) est (is/ea/id) ducat ducātur (is/ea/id) duxerit duct/us (-a/-um) sit
(nōs) ducimus ducimur (nōs) duximus duct/ī (-ae/-a) sumus (nōs) ducāmus ducāmur (nōs) duxerīmus duct/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) ducitis duciminī (vōs) duxistis duct/ī (-ae/-a) estis (vōs) ducātis ducāminī (vōs) duxerītis duct/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) ducunt ducuntur (eī/eae/ea) duxērunt duct/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) ducant ducantur (eī/eae/ea) duxerint duct/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ducēbam ducēbar (ego) duxeram duct/us (-a/-um) eram (ego) ducerem ducerer (ego) duxissem duct/us (-a/-um) essem
(tu) ducēbās ducēbāris (tu) duxerās duct/us (-a/-um) erās (tu) ducerēs ducerēris (tu) duxissēs duct/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) ducēbat ducēbātur (is/ea/id) duxerat duct/us (-a/-um) erat (is/ea/id) duceret ducerētur (is/ea/id) duxisset duct/us (-a/-um) esset
(nōs) ducēbāmus ducēbāmur (nōs) duxerāmus duct/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) ducerēmus ducerēmur (nōs) duxissēmus duct/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) ducēbātis ducēbāminī (vōs) duxerātis duct/ī (-ae/-a) erātis (vōs) ducerētis ducerēminī (vōs) duxissētis duct/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) ducēbant ducēbantur (eī/eae/ea) duxerant duct/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) ducerent ducerentur (eī/eae/ea) duxissent duct/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) ducam ducar (ego) duxerō duct/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) ducēs ducēris (tu) duxeris duct/us (-a/-um) eris (tu) duc ducere (tu) ducitō ducitor
(is/ea/id) ducet ducētur (is/ea/id) duxerit duct/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) ducitō ducitor
(nōs) ducēmus ducēmur (nōs) duxerimus duct/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) ducētis ducēminī (vōs) duxeritis duct/ī (-ae/-a) eritis (vōs) ducite duciminī (vōs) ducitōte
(eī/eae/ea) ducent ducentur (eī/eae/ea) duxerint duct/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) ducuntō ducuntor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: ducere
passiivin preesens: duci
aktiivin perfekti: dūxisse
passiivin perfekti: ductus esse
passiivin futuurin perfekti: ductūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: ducēns
passiivin perfekti: ductus
passiivin futuuri: ductūrus