Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/latina/devoveo

Wikisanakirjasta
Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēvoveō dēvoveor (ego) dēvōvī dēvōt/us (-a/-um) sum (ego) dēvoveam dēvovear (ego) dēvōverim dēvōt/us (-a/-um) sim
(tu) dēvovēs dēvovēris (tu) dēvōvistī dēvōt/us (-a/-um) es (tu) dēvoveās dēvoveāris (tu) dēvōverīs dēvōt/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) dēvovet dēvovētur (is/ea/id) dēvōvit dēvōt/us (-a/-um) est (is/ea/id) dēvoveat dēvoveātur (is/ea/id) dēvōverit dēvōt/us (-a/-um) sit
(nōs) dēvovēmus dēvovēmur (nōs) dēvōvimus dēvōt/ī (-ae/-a) sumus (nōs) dēvoveāmus dēvoveāmur (nōs) dēvōverīmus dēvōt/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) dēvovētis dēvovēminī (vōs) dēvōvistis dēvōt/ī (-ae/-a) estis (vōs) dēvoveātis dēvoveāminī (vōs) dēvōverītis dēvōt/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) dēvovent dēvoventur (eī/eae/ea) dēvōvērunt dēvōt/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) dēvoveant dēvoveantur (eī/eae/ea) dēvōverint dēvōt/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēvovēbam dēvovēbar (ego) dēvōveram dēvōt/us (-a/-um) eram (ego) dēvovērem dēvovērer (ego) dēvōvissem dēvōt/us (-a/-um) essem
(tu) dēvovēbās dēvovēbāris (tu) dēvōverās dēvōt/us (-a/-um) erās (tu) dēvovērēs dēvovērēris (tu) dēvōvissēs dēvōt/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) dēvovēbat dēvovēbātur (is/ea/id) dēvōverat dēvōt/us (-a/-um) erat (is/ea/id) dēvovēret dēvovērētur (is/ea/id) dēvōvisset dēvōt/us (-a/-um) esset
(nōs) dēvovēbāmus dēvovēbāmur (nōs) dēvōverāmus dēvōt/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) dēvovērēmus dēvovērēmur (nōs) dēvōvissēmus dēvōt/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) dēvovēbātis dēvovēbāminī (vōs) dēvōverātis dēvōt/ī (-ae/-a) erātis (vōs) dēvovērētis dēvovērēminī (vōs) dēvōvissētis dēvōt/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) dēvovēbant dēvovēbantur (eī/eae/ea) dēvōverant dēvōt/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) dēvovērent dēvovērentur (eī/eae/ea) dēvōvissent dēvōt/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) dēvovēbo dēvovēbor (ego) dēvōverō dēvōt/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) dēvovēbis dēvovēberis (tu) dēvōveris dēvōt/us (-a/-um) eris (tu) dēvovē dēvovēre (tu) dēvovētō dēvovētor
(is/ea/id) dēvovēbit dēvovēbitur (is/ea/id) dēvōverit dēvōt/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) dēvovētō dēvovētor
(nōs) dēvovēbimus dēvovēbimur (nōs) dēvōverimus dēvōt/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) dēvovēbitis dēvovēbiminī (vōs) dēvōveritis dēvōt/ī (-ae/-a) eritis (vōs) dēvovēte dēvovēminī (vōs) dēvovētōte
(eī/eae/ea) dēvovēbunt dēvovēbuntur (eī/eae/ea) dēvōverint dēvōt/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) dēvoventō dēvoventor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: dēvovēre
passiivin preesens: dēvovēri
aktiivin perfekti: dēvōvisse
passiivin perfekti: dēvōtus esse
passiivin futuurin perfekti: dēvōtūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: dēvovēns
passiivin perfekti: dēvōtus
passiivin futuuri: dēvōtūrus